Turkish
Wednesday 1st of April 2020
Makaleler
ارسال پرسش جدید

Şaban Ayı Biterken; Şabaniye Hutbesi

Şaban Ayı Biterken; Şabaniye Hutbesi
Ey İnsanlar! Allah'ın ayı, bereket, rahmet ve mağfiretle size varıp ulaşmıştır.... Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Hz. Ali (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Resulullah (s.a.a) Şaban Ayının sonunda Ramazan Ayı münasebetiyle [“Şabaniye Hutbesi” diye meşhur olan] bir hutbesinde bize şöyle buyurdu:“Ey İnsanlar! Allah’ın ayı, bereket, rahmet ve mağfiretle size varıp ulaşmıştır. Öyle bir ay ki Allah ...

Şehid Mutahhari: Haz almaktan başka bir amacı olmayan insan hayvan değil de nedir?

Şehid Mutahhari: Haz almaktan başka bir amacı olmayan insan hayvan değil de nedir?
İran İslam İnkılabı’nın teolog ve eylem adamlarından Şehid Murtaza Mutahhari’yi şehadetinin yıldönümünde rahmet ve özlem ile yad ederken, ‘Çirkinleştirilmiş İnsan’ başlıklı makalesini istifadenize sunuyoruz. Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - İran İslam İnkılabı’nın teolog ve eylem adamlarından Şehid Murtaza Mutahhari’yi şehadetinin yıldönümünde rahmet ve özlem ile yad ederken, ...

İmam Ali’nin Şehadet Yıldönümü

İmam Ali’nin Şehadet Yıldönümü
İmam (a.s) çocuklarına defnedildiği yerin gizli kalmasını vasiyet etmiştir Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Ali bin Ebi Talip (rapça: علي بن أبي طالب) (Hicretten önce 23, Mekke– Hicrî 40,Kûfe) Şiaların birinci imamı, İslam Peygamberi Hz. Muhammed bin Abdullah’ın (s.a.a) amcasının oğlu, damadı ve en seçkin sahabe]sidir. Vahiy katibi olan İmam Ali (a.s), Ehlisünnet nezdinde Hulefa-i ...

Kâbe’de Dünyaya Gelen Tek İnsan

Kâbe’de Dünyaya Gelen Tek İnsan
İmam Ali (a.s) hicretten 23 yıl önce, Fil yılının 30. yılında Recep Ayı’nın 13’ünde Cuma günü Mekke’de Kâbe’nin içinde dünyaya geldi. Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Ali bin Ebi Talip (Arapça: علي بن أبي طالب) (Hicretten önce 23, Mekke– Hicrî 40, Kûfe) Şiaların birinci imamı, İslam Peygamberi Hz. Muhammed bin Abdullah’ın (s.a.a) amcasının oğlu, damadı ve en ...

Tur dağının İsrail oğullarının başı üzerine kaldırılmasından ne kast edilmektedir?

Tur dağının İsrail oğullarının başı üzerine kaldırılmasından ne kast edilmektedir?
Bakara Suresinin 63. ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “Hani, (Tevrat ile amel edeceğinize dair) sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağını da tepenize dikmiş ve “Sakınasınız diye, size verdiğimiz Kitab’ı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün (gafil olmayın)” demiştik.” Bu ayet esasınca Tur dağının kaldırılması İsrail oğullarından söz alındıktan sonradır. Bu ayetin bilimsel gerçeklerden ne kadar uzak ...

Hz. İsa’nın (a.s) henüz hayatta olmasına rağmen niçin Kur’an’da onun hakkında “hayatına son vereceğim (müteveffike)” tabiri kullanılmıştır?

Hz. İsa’nın (a.s) henüz hayatta olmasına rağmen niçin Kur’an’da onun hakkında “hayatına son vereceğim (müteveffike)” tabiri kullanılmıştır?
Allah-u Teâlâ Ali İmran Suresi’nin 55. Ayetinde şöyle buyurur: “Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.” Bu ayet ...

İmam Musa Kazım'ın (a.s) Şehadet Yıldönümü Münasebetiyle

İmam Musa Kazım'ın (a.s) Şehadet Yıldönümü Münasebetiyle
Bugün hk 25 Recep 1440, ehlibeyt imamlarının 7.si İmam Musa Kazım’ın şehadet yıldönümüdür. Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - İmam Musa Kazım,  değerli babası İmam Cafer Sadık’ın birçok bilim adamının katıldığı bilimsel mektebinde yetişti ve İmam Sadık’ın engin faziletleri ve derin bilgisinden feyzler alarak direniş, cesaret, takva, adalet taleplik gibi üstün ahlaki değerler kazandı.35 yıl boyunca ...

NEHCÜL-BALAĞADA HİTABETİN ROLÜ

NEHCÜL-BALAĞADA HİTABETİN ROLÜ
Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “ve şüphesiz ki biz sözün emirleriyiz. Söz, köklerini bizde saldı, dalları üzerimize sarktı.”   Konumuz "Nehc’ül- Belağa’da hitâbenin rolüdür. Nehc’ül Belağa, değerli âlim Seyyid Razi’nin, içinde müminlerin Emiri Ali (a.s)’ın hutbelerinden, mektuplarından ve kısa sözlerinden seçmeleri topladığı ve bu isimle adlandırdığı bir kitaptır. Gerçekten de ...

İmam Ali ve Fatıma (sa)’nın Evlilikleri

İmam Ali ve Fatıma (sa)’nın Evlilikleri
Hz. Zehra (a.s), Resulullah'tan (s.a.a) sonra, bu ümmetin istisnasız en büyük şahsiyetinin evinde yaşadı. Tek amacı İslâm sancağını taşımak ve onu savunmak olan adamın...Siyasal koşulların son derece hassas ve gayet tehlikeli olduğu bir dönemdi. İslâm orduları daima teyakkuz hâlindeydi. Her yıl kanlı savaşlara tutuşmak durumundaydı ve Ali (a.s) de bu savaşların çoğuna katılıyordu.Hz. Zehra (a.s), bu müşterek ...

Kur’anda hz. Salih’in devesinin öldürme olayı nedir?

Kur’anda hz. Salih’in devesinin öldürme olayı nedir?
Hud suresinin 65 ve Şuara suresinin 157. Ayetlerinde ve hakeza Şems suresinin son ayetlerinde Samud kavminin tamamı Hz. Salih’in mucizesi olan Devesinin katili olarak tanıtılmış. Kamer suresinin 29. Ayetinde ise bu eylem (öldürme) onlardan sadece bir kişiye nispetlendirilmiş. Bu ihtilafın nedenini açıklar mısınız? Kısa Cevap Açıklama yöntemlerinden biri olan “icmal” ve “tafsil” yöntemi kuranı ...

Kur\'an’da estetikle ilgili ayetler var mı?

Kur\'an’da estetikle ilgili ayetler var mı?
Kur\'an’da estetikle ilgili ayetler var mı? Kısa Cevap Güzel kelimesinin layık, iyi, cemil, çehresi güzel olan gibi manaları vardır. Istılahta ise bir görüntünün veya kemalin üzerine çekilmiş işlemeli ve şeffaf perde demektir. Genel olarak dört çeşit temel güzellik vardır. Maddi güzellik, manevi güzellik, makul güzellik ve Allah'ın mutlak cemali. Kur'an insan ve tabiatın, manevi ve ahlaki ...

Hz. Adem'in Çocuklarının Evliliği Hakkındaki Görüşler

Hz. Adem'in Çocuklarının Evliliği Hakkındaki Görüşler
Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Hz. Adem’in (a.s) çocuklarının evliliği konusunda üç temel görüş bulunmaktadır. Şimdi bunları teker teker ele alalım: Birinci görüş: İlk asırda bazı zorunluluklardan dolayı kız ve erkek kardeşler arasında evlilik ilk ve tek olmak üzere helal kılınmış ve daha sonra böyle bir evlilik haram kılınmıştır. İkinci görüş: Kız ve erkek kardeşler arasında evlilik daha ...

Gerçekten İlk Yaratılan İnsan Hz. Adem mi?

Gerçekten İlk Yaratılan İnsan Hz. Adem mi?
İnsanların babası Hz. Âdem’in (a.s) yaratılışından bugüne kadar geçen süre ne kadardır? Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - İnsanların babası Hz. Âdem’in (a.s) yaratılışından bugüne kadar geçen süre ne kadardır? Kur’ân-ı Kerim’de bu konuda açık bir şey yoktur. Tarihi kaynaklarda ise Hz. Âdem’in (a.s) bundan altı ya da yedi bin yıl önce yaratıldığı söylenmektedir. Fakat bilim insanları, ...

İmam Hadi (as) ve İran daki Şiaları-1

İmam Hadi (as) ve İran daki Şiaları-1
Tahir İmamlar (a.s.)"ın şialarının hemen hemen hepsi Küfeli idiler. Şianın "Rical" kitaplarına bakıldığında kolayca anlaşılmaktadır bu. Çünkü onların çoğunun isminin sonuna "Kufi" kelimesi eklenmiştir. İmam Bakır (a.s.) ve İmam Sadık (a.s.)"ın döneminden itibaren İmamların bazı ashabının ismi­nin sonuna ise "Kummi" kelimesi eklenmiştir. Bunlar Arap soyundan olan ve Kum"da yaşayan Eş"arilerdi.İmam Hadi ...

İmam Bakır'ın (a.s) İlmî Tartışmaları

İmam Bakır'ın (a.s) İlmî Tartışmaları
Abdullah b. Nâfi', Müminlerin Emiri Hz. Ali'ye (a.s) düşmandı ve "Yeryüzünün ulaşabileceğim herhangi bir noktasında, Ali'nin Nehrevan'da Haricîlerle savaşıp onları öldürmekte haklı olduğunu ispatlayabilecek biri çıktığını bilirsem, kesinlikle onun yanına giderim!" diyordu.Bir gün ona: "Sence Ali'nin oğulları da mı ispatlayamaz bunu? (Onların yanına da mı gidersin?)" dediklerinde: "Ali Oğulları arasında âlim ...

İMAM BÂKIR (Aleyhisselam)

İMAM BÂKIR (Aleyhisselam)
Muhammed b. Munkedir şöyle diyor: Ali b. Hüseyin'den (a.s.) daha üstün birini görmedim, hatta bir gün onun oğlu Muhammed'i (a.s.) görüp nasihat etmek isterken o bana nasihat etti. (Tahzib-ut Tahzib, c: 9, s: 352)   Şia'nın beşinci imamı "Bâkır" lakabı meşhur olan Muhammed b. Ali b. Hüseyin'dir (a.s.). Doğumunun hicri 58 yılında olduğu söylenmiştir.[1] Yakubî O Hazretten şöyle naklediyor:   Ceddim Hüseyin (a.s.) ...

İMAM BAKIR(as)'IN KISACA HAYATI

İMAM BAKIR(as)'IN KISACA HAYATI
Kimlik bilgisiAdı: MuhammedKünyesi :  Ebu Cafer Lakabı :  BakırBaba adı : Ali ibn HüseyinAnne adı: Fatıma bint HasanDoğum yeri: MedineDoğum tarihi: 1 Recep  57.h.Peygambere (s.a.a) olan yakınlığı: TorunuŞehadet yılı :7 Z.Hicce 104 veya 107 h.Şehadet yeri : Medine :Şehadet sebebi : Emeviler'den İbrahim bin Velid'in zehirlemesi   Çocukluk dönemi    İmam Bakır (as) dört yaşına kadar  Medine'de idi Muaviye'nin ...

Ali (a.s) Fatıma'yı (a.s) İstiyor

Ali (a.s) Fatıma'yı (a.s) İstiyor
  İmam Ali (a.s), Hz. Fatıma'yı (a.s) istemeyi düşünüyordu. Ancak hem kendisinin, hem de İslâm toplumunun o sırada yaşadığı yoksulluk, geçim sıkıntısı onu bu isteğini pratikte gerçekleştirmekten alıkoyuyordu. Bu yüzden evlilik fikrini erteliyor, bir aile kurma arzusunu bir süre için unutmaya çalışıyordu. Bu toplumsal durumdu. Fakat kişisel olarak Ali (a.s), yirmi bir yaşını geride bırakmıştı.[1] Fatıma ...

Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -2

Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -2
ahife-i Fâtıma, Şia’nın iftiharlarından biridir. Şia, bu değerli kitabın Yüce Allah tarafından Zehra Merziye’ye ilham edildiğine inanmaktadır.[11]Hz. Zehra’nın (a.s) iffet, hayâ ve hicabı: Hicap ve iffeti hakkında hayatımızda eş ve çocuklarımızın öncelikli ödevi olması gereken Fâtıma Zehra’nın (a.s) davranış ve sözlerinden çok güzel ve görünmeye değer hususlar aktarılmıştır. Bir gün Peygameber-i ...

Fatımatü'z-Zehra (a.s) İlmi

Fatımatü'z-Zehra (a.s) İlmi
Fatımatü'z-Zehra (a.s), vahiy evinde kendisi için hazırlanan bilgi ve irfanla, kendisini dört bir yandan kuşatan ilim ve irfan güneşlerinin ilmî aydınlatmasıyla yetinmedi.     Babası Resulullah (s.a.a) ve ilim şehrinin kapısı kocasıyla her buluşmasında elinden geldiğince ilim öğrenmeye çalışırdı. Bunun yanında oğulları Hasan ve Hüseyin'i de sürekli olarak Resulullah'ın (s.a.a) meclisine gönderir, onlar ...