Azəri
Thursday 24th of September 2020
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

İslamda təmizlik və əxlaqi sərvətlərə yiyələnmək

İslamda təmizlik və əxlaqi sərvətlərə yiyələnmək
Quran Peyğəmbərə (s) müraciət edərək buyurur:“Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)! Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut! Öz Rəbbini uca tut! Libasını təmizlə!” (“Müddəssir” surəsi, ayə: 4)Ayədə geyimin paklığından məqsədin nə olduğu haqqında 6 versiya irəli sürülmüşdür.1. Ayədə məqsəd onun ilkin zahiri ...

2000 Qadın Quran Tədqiqatçılarının festivalı

2000 Qadın Quran Tədqiqatçılarının festivalı
Festival Hifz, Tilavət, Tədqiqat, İncəsənət və Qurani Kərimi Vəqf Edənlərin hüzuru ilə, yerli vaxtla 09:00-dan 13:00 kimi keçiriləcək. 2000 Qadın Quran Tədqiqatçılarının festivalı Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən bu il Qadın Quran Tədqiqatçılarının 4-cü festivalı, 2 iyun 2013 tarixdə, Tehranın Zirvə Toplantı Salonunda, 2000 Qadın Quran ...

ƏS-SƏCDƏ SURƏSI

ƏS-SƏCDƏ SURƏSI
ƏS-SƏCDƏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur və eyni zamanda möcüzədir. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lamın (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.) 2. Bu kitabın aləmlərin Rəbbi ...

Zuxruf" surəsi

Zuxruf" surəsi
əz-Zuxruf (Qızıl bəzəklər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 89 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ha, Mim!2.    (Haqqı batildən ayıran) açıq-aydın Kitaba and olsun ki,3.    Biz onu, anlaya biləsiniz deyə, ərəbcə Quran etdik.4.    Şübhəsiz ki, o, dərgahımızdakı əsl kitabda (lövhi-məhfuzda) mövcuddur. O, çox ucadır, ...

Fələq" surəsi

Fələq" surəsi
əl-Fələq (Sübh) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!2.    Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən;3.    Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) ...

Mumtəhinə" surəsi

Mumtəhinə" surəsi
əl-Mumtəhinə (İmtahana çəkilən qadın) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 13 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey iman gətirənlər! Nə mənim düşmənimi, nə də özünüzün düşmənini dost (vəli) tutun! Onlar (kafirlər) sizə gələn haqqı (Quranı, Muhəmməd əleyhissəlamı) inkar etdikləri halda, siz onlarla dostluq edirsiniz (mehribanlıq göstərirsiniz). ...

"Fatihə" surəsi

"Fatihə" surəsi
1.əl-Fatihə (Kitabı açan) surəsi1(Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!2.    Həmd (şükür və tərif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) - aləmlərin Rəbbinə,3.    (Bu dünyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq möminlərə) rəhmli olana,4.    ...

Müsəlmanların günahları

Müsəlmanların günahları
Müsəlmanların günahlarının cəzası qeyri-müsəlman şəxslərin cəzası kimi olacaq, yoxsa yox?«Şiə olmayanların yaxşı əməlləri Allah dərgahında qəbul ediləcək?»«Şiələrin pis və günah işlərinin hökmü nədir?»Bu qrup adamlar adətən belə dəlil gətirirlər:1. Əgər bizimlə başqalarının günahları bir cür nəzərə alınaraq hesablanacaqsa, bəs onda ...

Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?

Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
Quranın hansı ayəsi göz dəymənin qarşısını almaq üçün faydalıdır? Qısa cavab Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını ...

Meymun olmaq o şəxsin cəzasıdır ki, ehtiyacına görə şənbə günü balıq tutubdur?

Meymun olmaq o şəxsin cəzasıdır ki, ehtiyacına görə şənbə günü balıq tutubdur?
Bəqərə surəsinin 65- ci ayəsi buyurur: Mütləq bildiniz sizdən o camaat ki, şənbə günün ehtiramın gözləmədilər onlara məsx etdik və dedik meymun olun. Meymun olmaq o şəxsin cəzasıdır ki, ehtiyacına görə şənbə günü balıq tutubdur. Allah yanında şənbə günü aclıq çəkməyin və tənbəlliyin hörməti, o zaman ki, bu günkü kmi tətil günlərində dincəlmək vəsilələri olmayıb, fərağət ...

"Ləyl" surəsi

"Ləyl" surəsi
əl-Ləyl (Gecə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 21 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun (aləmi zülmətə) bürüməkdə olan gecəyə;2.    And olsun işıqlanmaqda olan gündüzə;3.    And olsun kişini və qadını (erkəyi və dişini) yaradana ki,4.    Sizin zəhmətiniz (ey insanlar!) cürbəcürdür! (Bəziniz Cənnət ...

"Nuh" surəsi

"Nuh" surəsi
Nuh surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 28 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, Biz Nuhu: “Qövmünə şiddətli bir əzab gəlməmişdən əvvəl onları (Allahın əzabı ilə) qorxut!” -deyə öz tayfasına peyğəmbər göndərdik.2.    O dedi: “Ey qövmüm! Həqiqətən, mən sizi (Allahın əzabı ilə) açıq-aşkar qorxudan bir ...

ƏR-RUM ‏ SURƏSI

ƏR-RUM ‏ SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lam (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih ...

"Səcdə" surəsi

"Səcdə" surəsi
.32.əs-Səcdə (Səcdə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim!2.    Kitabın (Quranın) aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsində heç bir şəkk-şübhə yoxdur!3.    Yoxsa (müşriklər): “(Muhəmməd) onu özündən uydurmuşdur!” -deyirlər. Xeyr, o səndən əvvəl peyğəmbər ...

Kafirun" surəsi

Kafirun" surəsi
.109.əl-Kafirun (Kafirlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər! Sənə -bir il bizim bütlərimizə ibadət et, bir il də biz sənin Rəbbinə ibadət edək -deyən müşriklərə) de: “Ey kafirlər!2.    Mən sizin ibadət etdiklərinizə (bütlərə) ibadət etmərəm!3.    Siz də mənim ibadət etdiyimə ...

Dünyanın ən qədim kiçik Quranı xristiandadır

Dünyanın ən qədim kiçik Quranı xristiandadır
400 il yaşı olan 550 səhifədən ibarət bu müqəddəs kitabın ölçüləri 5.1 sm və 8 sm-dir. Dünyanın ən qədim kiçik Quranı xristiandadır Əhli Beyt -ABNA- xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən Dünyada qədimliyi və ölçüsünə görə ən balaca Qurani-Kərim Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindədir. Maraqlıdır ki, kitabın sahibi xristiandır. Ən balaca Quran nüsxəsinin 400 il yaşı var. 550 səhifədən ...

"Şuəra" surəsi

"Şuəra" surəsi
ş-Şuəra (Şairlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 227 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin, Mim!2.    Bunlar (haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri) açıq-aydın Kitabın ayələridir.3.    (Ya Rəsulum! Məkkə müşrikləri) iman gətirməyəcəklər deyə, bəlkə, özünü həlak edəsən?! (Özünü ...

"Fil" surəsi

"Fil" surəsi
əl-Fil (Fil) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kəbəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?!2.    Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!3.    Onların ...

Yasin surəsi-3

 Yasin surəsi-3
41. Övladlarını (yaxud Nuhun tufanı vaxtı ulu babalarını müxtəlif yüklərlə) dolu gəmiyə mindirməyimiz (sonra dənizdə istədikləri yerə getmələri) də onlar üçün (qüdrətimizə) bir dəlildir. 42. Onlar üçün bunun kimi (başqa) minik vasitələri də yaratdıq. 43. Əgər istəsək, onları suya qərq edərik. Nə bir dadlarına çatan olar, nə də nicat taparlar. 44. Yalnız Bizdən bir mərhəmət olaraq və ...

Təthir ayəsi Quranın hansı surəsindədir?

Təthir ayəsi Quranın hansı surəsindədir?
Təthir ayəsi hansı surədədir? Qısa cavab Məruf təthir ayəsi, Əhzab surəsinin 33- cü ayəsidir. Bu ayədə Allah- Taala öz iradəsiylə əhli- beyt adlı bir dəstəni hər tərəfli pak olmasını açıqlamışdır. Bu ayə bir çox ayələrdən biridir ki, bir sıra rəvayətlər- yetmiş rəvayətdən çox- onun nazil olması məqamında sünnü və şiələrdən bizə çatmışdır. Bu rəvayətlərin çoxluğu və dəlaləti ...