فارسی
پنجشنبه 03 مهر 1399 - الخميس 6 صفر 1442

سخنرانیهای مکتوب
ارسال پرسش جدید

دهه اول محرم 94 مسجد حضرت امیر سخنرانی نهم

دهه اول محرم 94 مسجد حضرت امیر سخنرانی نهم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در این  مسئله بحث گسترده و مفصل و پرنکته‌ای ...

دهه اول محرم 94 حسینیه آیت الله علوی تهرانی سخنرانی دوم

دهه اول محرم 94 حسینیه آیت الله علوی تهرانی سخنرانی دوم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. امیر المومنین علیه السلام تاریخی را کلاس درسی ...

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی هفدهم

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی هفدهم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از همه وجود انسان شنیدید آن عنصری که به شدت مورد ...

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان94 سخنرانی پنجم

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان94 سخنرانی پنجم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. انسان اگر به حقیقت، جدی، و به صداقت به پیشگاه ...

مراتب جلیل در پرتو شناخت حقایق الهی

مراتب جلیل در پرتو شناخت حقایق الهی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   چهار وجود قرآن کریم قرآن مجید دارای چهار وجود ...

آزادی در فرهنگ قرآنی و اسلامی

آزادی در فرهنگ قرآنی و اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   حقیقت آزادی در فرهنگ اسلامی -سلوک معنوی، شرط ...

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی دهم

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی دهم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. درباره قرآن در خود قرآن در قرائتی که خدا به شما ...

ویژگی خاص کاروان شهدای کربلا

ویژگی خاص کاروان شهدای کربلا
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   عنایت ویژۀ خداوند به شیعیان کاروان کربلا ...

سه عامل قدرتمندِ تخریب‌کنندۀ دین

سه عامل قدرتمندِ تخریب‌کنندۀ دین
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   کلام در آیات قرائت‌شدهٔ جلسهٔ گذشته است که از ...

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی چهارم

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی چهارم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن مجید تمام آنچه را که انسان در طول دوره عمرش با ...

ولایت امیرالمؤمنین(ع)، امری الهی و واجب

ولایت امیرالمؤمنین(ع)، امری الهی و واجب
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   پیش از شروع مطلب، یک رباعی باارزش بخوانم که ...

انحصاری نبودن مقام عصمت

انحصاری نبودن مقام عصمت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   سخنی چند با دوستان پیش از شروع بحث، لازم است به ...

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی نوزدهم

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی نوزدهم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. دو آیه از سوره مبارکه اعراف یک آیه از سوره مبارکه ...

تهران مسجد رسول اکرم دهه سوم محرم 94 سخنرانی چهارم

تهران مسجد رسول اکرم دهه سوم محرم 94 سخنرانی چهارم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. رشته‌های عبادتی که قرآن مجید برای ما مقرر ...

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی بیست و سوم

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی بیست و سوم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مسائل قلب چه مسائل مثبت و چه منفی که دخیل در هر دو ...

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی سیزدهم

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان  94 سخنرانی سیزدهم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. هنوز در یک جمله از روایت بسیار مهم پیغمبر ماندم، ...

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی یازدهم

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی یازدهم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. برای اینکه احادیث فوق العاده مهمی را که علمای بزرگ ...

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی شانزدهم 

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی شانزدهم 
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اگر کسی خدا را بخواهد، پروردگار مهربان عالم ده راه ...

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی چهاردهم

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان  94 سخنرانی چهاردهم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. تمام علوم پیغمبر اسلام طبق معتبرترین روایاتمان به ...

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی سوم

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی سوم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بالاترین ویژگی که خداوند مهربان در قرآن مجید برای ...
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز