فارسی
چهارشنبه 12 آذر 1399 - الاربعاء 16 ربيع الثاني 1442

سخنرانیهای مکتوب
ارسال پرسش جدید

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی چهارم

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی چهارم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن مجید تمام آنچه را که انسان در طول دوره عمرش با ...

ولایت امیرالمؤمنین(ع)، امری الهی و واجب

ولایت امیرالمؤمنین(ع)، امری الهی و واجب
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   پیش از شروع مطلب، یک رباعی باارزش بخوانم که ...

انحصاری نبودن مقام عصمت

انحصاری نبودن مقام عصمت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   سخنی چند با دوستان پیش از شروع بحث، لازم است به ...

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی نوزدهم

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی نوزدهم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. دو آیه از سوره مبارکه اعراف یک آیه از سوره مبارکه ...

تهران مسجد رسول اکرم دهه سوم محرم 94 سخنرانی چهارم

تهران مسجد رسول اکرم دهه سوم محرم 94 سخنرانی چهارم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. رشته‌های عبادتی که قرآن مجید برای ما مقرر ...

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی بیست و سوم

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی بیست و سوم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مسائل قلب چه مسائل مثبت و چه منفی که دخیل در هر دو ...

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی سیزدهم

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان  94 سخنرانی سیزدهم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. هنوز در یک جمله از روایت بسیار مهم پیغمبر ماندم، ...

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی یازدهم

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی یازدهم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. برای اینکه احادیث فوق العاده مهمی را که علمای بزرگ ...

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی شانزدهم 

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی شانزدهم 
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اگر کسی خدا را بخواهد، پروردگار مهربان عالم ده راه ...

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان 94 سخنرانی چهاردهم

تهران_ حسینیه همدانیها رمضان  94 سخنرانی چهاردهم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. تمام علوم پیغمبر اسلام طبق معتبرترین روایاتمان به ...

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی سوم

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی سوم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بالاترین ویژگی که خداوند مهربان در قرآن مجید برای ...

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی نهم

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی نهم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یکی از مباحث بسیار مهمی که شاید از زمان شروع زندگی ...

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی دوم

تهران_ مسجد امیر رمضان 94 سخنرانی دوم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. لغت عرب از نظر معنا لغت گسترده‌ای است، هیچ زبانی ...

تهران مسجد رسول اکرم دهه سوم محرم 94 سخنرانی نهم

تهران مسجد رسول اکرم دهه سوم محرم 94 سخنرانی نهم
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. دو تفسیر قدیمی داریم که قدمتش حدود دوازده قرن ...

شناخت رحمت الهی از طریق چهار منبع

شناخت رحمت الهی از طریق چهار منبع
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   منابع شناختیِ رحمت الهی  کلام در شروع مجلس، ...

رحمت الهی در آیات و روایات

رحمت الهی در آیات و روایات
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   ارزش شب جمعه در روایات در روایات ما آمده که شب ...

کاروان ابی‌عبدالله(ع) و شهود قلبی حق

کاروان ابی‌عبدالله(ع) و شهود قلبی حق
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   عظمت کاروان ابی‌عبدالله(ع) در کربلا -تعریف ...

انسان کامل، مطلع‌الفجر نور الهی

انسان کامل، مطلع‌الفجر نور الهی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   وجود انسان کامل، محل طلوع نور و فیوضات ...

معرفت، نخستین نعمت پروردگار

معرفت، نخستین نعمت پروردگار
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   معرفت، نخستین نعمت پروردگار به خلیفه در ...

جهاد یاران ابی‌عبدالله(ع)، جهاد فی‌الله

جهاد یاران ابی‌عبدالله(ع)، جهاد فی‌الله
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   حادثۀ کربلا، حادثه‌ای فوق جهاد اصغر و ...
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز