فارسی
يكشنبه 05 بهمن 1399 - الاحد 10 جمادى الثاني 1442

سخنرانیهای مکتوب
ارسال پرسش جدید

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه هفدهم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه هفدهم
معناى فسق   از كلماتى كه در كتاب خدا، قرآن مجيد زياد به كار گرفته شده كلمه فسق و مشتقات اين كلمه است. فاسقون، فاسقين، يفسقون. قبل از اينكه قرآن كريم نازل بشود جامعه عرب به ويژه در حجاز اين كلمه را به كار مى‏بردند زمانى كه خرما از غلافش و از جلدش ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه شانزدهم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه شانزدهم
دوستان و دشمنان واقعى   كسى نمى‏تواند انكار كند كه انسان، در طول زندگى، داراى دوستانى واقعى و نيز دشمنانى جدى و حقيقى است. قرآن كريم در يك بخش، دوستان واقعى انسان را معرفى مى‏كند، گرچه ميان انسان و آن‏ها، رابطه ظاهرى و فيزيكى نباشد. عده‏اى در اين ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه پانزدهم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه پانزدهم
بهترين لحظات عمر   خداوند در قرآن مجيد، شب و روز را دو نشانه قدرت، حكمت، رحمت و لطف خود قلمداد كرده است. روز را براى رو آوردن به معاش و شب را براى رو آوردن به معاد و معنويت قرار داده است. خداوند ارزش بسيارى براى شب قائل شده است و به رسول خدا صلي الله ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه چهاردهم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه چهاردهم
نماد نفس صعودى   پيش از اين بيان شد كه از مباحث مهم، در سوره مبارك يوسف، معرفى دو نوع نفس است : يكى نفس به معناى من انسانى يا خود طبيعى كه همه آثار مربوط به حيات و مرگ، برزخ و قيامت انسان، به آن مربوط است. اين نفس، حقيقتى بسيار رنگ‏پذير است. پس از ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه سیزدهم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه سیزدهم
نفس، سرچشمه رفتار انسان   سخن در بيان آيات مبارك سوره يوسف بود ، اما نه به صورت آيه به آيه، بلكه به گونه‏اى كلى، نگاهى به مجموع آيات اين سوره انداختيم و از اين فرهنگ تربيتى جامع و كامل، مسائلى را در دو جهت حق و باطل برداشت كرديم. كلام به اين جا رسيد ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه دوازدهم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه دوازدهم
ثمره نفس پاك   بخشى از آيات شريف سوره يوسف، نقش باطن پاك، باصفا، ملكوتى، سالم و دور از هر نقش شيطانى را در كردار و منش و رفتار انسان بيان مى‏كند. به بيان ساده‏تر، همه اعمال و رفتار انسان را كه صحيح و شايسته است، ميوه آن باطن پاك و الهى و ملكوتى ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه یازدهم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه یازدهم
جلوه‏اى از حيات اميرمؤمنان عليه السلام   حضرت مجتبى عليه السلام مطلب بسيار مهمى را نقل كرده‏اند كه نشان دهنده عظمت حقايق الهى و پستى امور وابسته به شيطان و هواى نفس است. حضرت مى‏فرمايد : پدرم امير المؤمنين عليه السلام ، در آخرين لحظات زندگى بود و ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه دهم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه دهم
سقوط و صعود نفس   در طبيعت، هر موجودى، با توجه به ذات و هويت و حيثيت آن، ميلى دارد كه آن موجود بر اساس همان ميل حركت مى‏كند. در اين جا بايد چند واقعيت را توضيح داد تا جايگاه زليخا در سقوط نفس و يوسف در صعود نفس روشن شود. در آيه‏اى از قرآن ميل به صعود و ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه نهم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه نهم
نقش رهبران الهى در صعود نفس   كلمه «نفس» كه خداوند متعال، در آيات قرآن، آثار مثبت و منفى او را بيان مى‏كند، همان منِ واقعى انسانى است كه در سوره مبارك يوسف، چند بار همراه بعضى آثارش بيان شده است. اگر اين منِ انسانى، اين خوديت طبيعى و اين ريشه وجود ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه هشتم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه هشتم
آثار تربيت نفس   مسأله مهمّ ديگرى كه در اين سوره، مطرح شده است، مسأله نفسى است كه در كمال سقوط قرار گرفته و به علت افتادن در بند سقوط، آثار شيطانى و زشتى را از خود بروز مى‏دهد و صاحب خود را سال‏ها به گناه و ستم سنگينى دچار مى‏سازد؛ علت آن هم اين است ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه هفتم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه هفتم
سقوط نفس   در يك بخش از اين سوره الهى، سخن از سقوط بسيار خطرناك نفس انسانى است. به بيان ساده‏تر، من انسانى، منى كه انسان در پاسخ پرسش ديگران مطرح مى‏كند. من به معناى بدن نيست، بلكه به معناى خود طبيعى و انسانى است. اين خود، با آثار فراوانى همراه است ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه ششم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه ششم
اوج وصال و اوج هجران   كلام در سوره مباركه يوسف بود، از مجموعه صد و چند آيه اين سوره، غير از دو نكته‏اى كه چند شب گذشته شنيديد، دو حقيقت ديگر استفاده مى‏شود كه فوق‏العاده قابل توجه است. يك حقيقت اوج وصال انسان را به وجود مقدس حضرت حق نشان مى‏دهد، و ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه پنجم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه پنجم
ملاك انسانيت   أحسن القصص بودن داستان يوسف، به علت زيبايى صورت يوسف نيست، بلكه به علت سيرت او است كه اين زيبايى، با دوام و هميشگى است. خداوند اين سيرت را در اين سوره، ملاك انسانيت معرفى كرده است و آن را نقطه پرواز انسان دانسته است. در داستان يوسف، ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه چهارم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه چهارم
دو واقعيت، در سوره يوسف   در سوره مبارك يوسف دو واقعيت مطرح شده است، كه عبارت‏اند از: عشق الهى و عشق حيوانى . عشق حيوانى عشقى است كه اگر زلف جان كسى به آن گِره بخورد، او را تا بى‏نهايت كوچك شدن مى‏برد. قرآن مجيد كه مى‏فرمايد : در قيامت، اعمال سنجيده ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه سوم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه سوم
علم به حقايق قرآن   امير المؤمنين عليه السلام مى‏فرمايد كه علم به حقايق باطنى قرآن كريم، به وجود مبارك رسول خدا و ائمه قدس سرهما داده شده است. اگر درك باطن قرآن و حقايق آيات آن، براى همه مردم ممكن بود، خداوند در خود قرآن مردم را مستقيما به قرآن كريم ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه دوم

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه دوم
سيرت انسان ملاك است نه صورت او   اين كه خداوند عالم داستان پر عبرت و موعظه يوسف را «أحسن القصص»، يعنى نيكوترين داستان ناميده است، به علت سيرت يوسف است، نه به صورت يوسف. وجود مبارك رسول خدا صلي الله عليه و آله مى‏فرمايد : « اِنَّ اللّه‏َ لايَنْظُرُ ...

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه اول

ارزشها و لغزشهای نفس - جلسه اول
محتواى سوره يوسف   سوره مبارك يوسف، ظرف عبرت‏ها، اشارات، لطايف و عالى‏ترين مسائل اخلاقى است. در آغاز داستان، خداوند عالم، آن را براى شخص پيامبر اسلام بيان مى‏كند و در پايان، اين داستان را عبرت و درسى براى همه مردم تا قيامت اعلام مى‏كند، البته ...

نفس - جلسه بیست و پنجم

نفس - جلسه بیست و پنجم
نفس و سختى دل كندن از ظواهر مادى   انسان پيش از اين كه با معارف الهى آشنا شود و به مدرسه پربركت انبياى خدا، ائمّه و اوليا راه پيدا كند، با تمام وجود با ظواهر عالم سر و كار دارد. معمولاً لذت‏هايى كه از ظواهر زندگى دنيا براى انسان پديد مى‏آيد، قابل ...

نفس - جلسه بیست و چهارم

نفس - جلسه بیست و چهارم
شرائط منزل تجليه   مسأله‏اى كه در جنب نفس، با توجه به آيات كتاب خدا و روايات و اخبار مطرح است، مسئله تجليه يا طهارت ظاهر وجود است. اگر انسان طالب خير دنيا و آخرت باشد، براى تحقّق آن بايد اين منزل را طى كند. قواعد اين منزل در اختيار علم فقه و علم حلال ...

نفس - جلسه بیست و سوم

نفس - جلسه بیست و سوم
نفس امّاره و برخورد آن با تكليف   خداى تبارك و تعالى مى‏فرمايد : «إِنَّ النَّفْسَ لاَءَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبَّى ...»1 . چرا نَفْس انسان شديدا امر به بدى مى‏كند و بدترين بدىِ محصول نفس امّاره جدايى انسان از وجود مقدّس حضرت حق و ...
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز

گزارش خطا