فارسی
چهارشنبه 12 آذر 1399 - الاربعاء 16 ربيع الثاني 1442

دروس مکتوب تفسیر قرآن مجید
ارسال پرسش جدید

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد و سی و پنجم

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد و سی و پنجم
  خداوند مهربان حدود هفتصد آيه در قرآن مجيد، ما را به مطالعه فعل، صنعت و پديده‌هايش دعوت كرده است. دعوت به تعقل كرده براي چه؟ براي اين كه ما از طريق تعقل در پديده‌هاي او، خلقت او، آفرينش او، او را بيابيم و باور كنيم و به اين نتيجه برسيم. مطالبي كه ...

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد و سی و چهارم

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد و سی و چهارم
 سه كتاب است كه هر سه در قرآن مطرح هستند. اين سه كتاب مطالعه‌اش دانشي را با نورانيتش به انسان منتقل مي‌كند و از بركت اين دانش، انسان به متعلقات ايمان آگاه مي‌شود، اين متعلقات سراسر زيبايي و بركت و داراي كاربرد در حيات انسان هستند كه اين حقايق و ...

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد و سی و سوم

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد و سی و سوم
 مطالب مهمي دربارة راه تحصيل ايمان براي اينكه به عمق الذين آمنوا آيه بيست و پنج سوره بقره برسيم گفته شد ما بايد اول نسبت به متعلقات ايمان كه پنج عدد است خدا،‌ قيامت انبياء، فرشتگان و قرآن. علم به متعلقات پيدا بكنيم و اين متعلقات را در كمال زيبائي ...

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد و سی و یکم

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد و سی و یکم
 ايمان واقعاً بالاترين سرمايه و بهترين گنج خزانة هستي و پرقيمت‌ترين گوهر است، چرا؟ چون تمام گل‌هاي سعادت از اين شجره شكفته مي‌شود، چرا؟ چون عامل و سبب همة عبادات است، عامل خدمت به خلق است، عامل ياد خدا در همة شؤون زندگي است و ضامن تأمين خير دنيا و ...

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد و سی ام

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد و سی ام
تحصيل ايمان، مقدمه‌اي لازم دارد كه عبارت از آگاهي و علم به متعلقات ايمان است. در آية صد و هفتاد و هفت سورة مباركة بقره، پنج حقيقت را جزء متعلقات ايمان شمرده است. خدا، قيامت، فرشتگان، انبياءو كتاب الهي.ابتدا بايد اسنان به اين حقايق علم پيدا كند، بعد ...

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد و بیست و نهم

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد و بیست و نهم
  عمده مطلبي كه در مقدمة آية بيست و پنجم سورة مباركة بقره، از طريق قرآن و روايات نصيبمان شد اين بود كه ايمان بدون عمل ايمان نيست، عمل بدون ايمان هم عمل نيست. قرآن و روايات را تعريف ايمان، اعمال صالحه را از لوازم ايمان بيان مي‌كنند ايمان بدون عمل را ...

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد بیست و هشتم

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد بیست و هشتم
درباب آمنوا در آية بيست و پنجم سورة مباركة بقره ( بَشِّرِ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ...َ)در آيه مورد بحث من نزديك به پنج كتاب را درباره ايمان ديدم كه مؤلفين اين كتاب‌ها بعضي، بحث‌هايشان متكي به آيات قرآن و بعضي متكي به قرآن و روايات، ...

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد بیست و هفتم

درس تفسیر قرآن - جلسه یکصد بیست و هفتم
  خداوند مهربان توفيق را رفيق راه كند و به اين مجلس لطف و عنايت خاص نمايد. سعي بر اين است كه هر آيه‌اي مورد بحث قرار مي‌گيرد، مطالبي معمولي و غير معمولي مشابه تفاسير شيعه و سني تا جايي كه ممكن باشد گفته نشود. چون شما تفاسير را كه كنار هم بگذاريد، ...

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و بيست و چهارم

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و بيست و چهارم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.آيۀ بيست و پنجم سورۀ بقره بحث گسترده‌اي را مي‌طلبد اين آيه از آياتي است که هر وقت طبق رواياتمان رسول خدا و ائمۀ طاهرين قرائت ...

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و بيست و سوم

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و بيست و سوم
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.آيۀ بيست و پنجم سورۀ بقره مورد بحث يکي ا ز آيات بسيار قابل توجه است. در اين آيۀ شريفه چند مسئلۀ محوري مورد توجه قرار گرفته و به ...

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و بيست و دوم

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و بيست و دوم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.بنابر آيات و روايات عمل صالح مؤمن چون اين قيد مؤمن در قرآن کريم در اکثر آيات لحاظ شده است (من عمل صالحاً من ذکر او انثي و هو مؤمن) ...

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و بيست و يكم

 درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و بيست و يكم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.در مسئلۀ آتش دوزخ، آتش گيرۀ آتش و به عبارت ديگر هيزم آتش دوزخ را در يک بخش آيه با کمک از ديگر آيات قرآن کريم و روايات بيان كرديم.که ...

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و بيستم

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و بيستم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.نکته بسيار مهمي از دو آيۀ مورد بحث آيۀ بيست و سه و بيست و چهار سورة بقره باقي ماند که لازم است گفته بشود و آن نکته اين است:خداوند به ...

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و نوزدهم

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و نوزدهم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.مي‌دانيم که تغيير و تحول از پايين به بالا آمدن، از شکلي به شکل ديگر عبور کردن، از صورتي به صورت ديگر آمدن، از نقص به کمال رفتن، از ...

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و هجدهم

 درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و هجدهم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.در مقدمة جلسة قبل بيان شد كه انسان طبيعت وجوديش هم نشان مي‌دهد از نظر عقل و روح و قلب و فراگيري دانش يک موجود محدودي است علاوه بر ...

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و هفدهم

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و هفدهم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.عمق دو آيه 23 و 24 بقره در مسئله تحدي که به قويترين زبان دانان زمان که در عصر نزول قرآن کلامشان و گفتارشان و شعرشان در اوج ادبي بود بر ...

درس تفسیر قرآن - جلسه صد و شانزدهم

درس تفسیر قرآن - جلسه صد و شانزدهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.آيه 23 و 24 از سوره بقره که مورد بحث است، وقتي که انسان در اين آيات انديشه عمقي داشته باشد، کلمات آيات ضمائر آيات، ترکيبات و جملات ...

درس تفسیر قرآن - جلسه صد و پانزدهم

درس تفسیر قرآن - جلسه صد و پانزدهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.خداوند وقتي به انسان توفيق عنايت بکند كه بتواند از هيچ آيه‌اي از آيات قرآن ساده و معمولي نگذرد به هر آيه‌اي دل بدهد. انديشه و فکر ...

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و چهاردهم

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و چهاردهم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.کلام درآيه بيست و سه و بيست و چهارم سوره مبارکه بقره است که اين دو آيه اگر بخواهد عمقي توضيح داده بشود بحث کلامي و علمي مفصلي را ...

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و سيزدهم

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و سيزدهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.در اين بخش (رِزْقًا لَّكُمْ)  تقريباً بحثها علمي است که در مهمترين کتابها آورده شده است. تحقيقات نشان دهنده عظمت کار خداوند و محبت ...
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز