فارسی
چهارشنبه 12 آذر 1399 - الاربعاء 16 ربيع الثاني 1442

دروس مکتوب تفسیر قرآن مجید
ارسال پرسش جدید

تفسیر قرآن ـ جلسه دوم

 تفسیر قرآن ـ جلسه دوم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.در کلمه‌ي رحمان و رحيم نظرات گوناگوني نقل شده چیست؟ کم نيستند بزرگاني که اعتقاد دارند رحمان صيغه‌ي مبالغه است البته بعضي که دقت ...

تفسیر قرآن ـ جلسه چهارم

تفسیر قرآن ـ جلسه چهارم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.در رابطه با باء حرف جر که در آيه‌ي شريفه بسم الله به کار گرفته شده نكتة ديگري لازم است عرض کنم. کسي که مفهوم الله را درک بکند و در ...

تفسیر قرآن ـ جلسه ششم

 تفسیر قرآن ـ جلسه ششم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.رحمانيت و رحيميت که به معناي مهر است و از خداوند متعال به صورت آثار ظهور مي‌کند، چه آثار مادّي و چه آثار معنوي، يقيناً طبق آيات ...

تفسیر قرآن ـ جلسه پنجم

 تفسیر قرآن ـ جلسه پنجم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.در خطبه‌ي اول نهج البلاغه امير المومنين عليه السلام محدود کردن حق را در همه‌ي شئونش خلاف مي‌داند، وجود مقدس حق در ذات و در شئون ...

تفسیر قرآن ـ جلسه سوم

تفسیر قرآن ـ جلسه سوم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.عرضه داشتم قرآن کريم کتاب هدايت، به سوي همه‌ي حقايق است، در صورتي انسان از آن کتاب و هدايت اين کتاب بهره مند مي‌شود که آيات اين ...

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و هجدهم

درس تفسیر قرآن ـ    جلسه صد و هجدهم
 استاد حسين انصاريانمكان: مدرسه فيضيه        تاريخ: 6/2/89بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.در مقدمة جلسة قبل بيان شد كه انسان طبيعت وجوديش هم نشان مي‌دهد از نظر عقل ...

درس تفسیر قرآن ـ جلسه صد و هجدهم

درس تفسیر قرآن ـ    جلسه صد و هجدهم
 استاد حسين انصاريانمكان: مدرسه فيضيه        تاريخ: 6/2/89بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمة المعصومین علیهم السلام.در مقدمة جلسة قبل بيان شد كه انسان طبيعت وجوديش هم نشان مي‌دهد از نظر عقل ...
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز