فارسی
چهارشنبه 12 آذر 1399 - الاربعاء 16 ربيع الثاني 1442

دروس مکتوب تفسیر نهج البلاغه
ارسال پرسش جدید

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و نهم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و نهم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.خطبۀ 86 دو بخش کامل و جامع دارد در بخش اول خطبه وجود مبارک اميرالؤمنين(ع) 40 ويژگي از احب عباد خدا نقل مي‌کند و در بخش دوم هم اوصاف مردم بي ايمان و ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و هشتم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و هشتم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.کساني که، کسب معرفت خداشناسي، قيامت شناسي، عاقبت شناسي، خودشناسي از طريق قرآن، انبياء، ائمه موفق شدند و نتايج هر کار مثبتي را آگاه شدند و باور ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و هفتم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و هفتم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.توضيح مختصر ديگري که در کنار جمله «سهلت موارده» بايد داده بشود اين است که اين آب خوشگوار شيرين معنوي که اميرالمومنين(ع) مي‌فرمايد: احب عباد خدا ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و ششم

  درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و ششم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.در باب ذکر؛ روايت بسيار مهمي از امام صادق(ع) و پيامبراکرم(ص) که به معناي طاعت است؛ وارد شده است. با اين دو روايت بحث در رابطه با «ذَکَرَ ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و پنجم

   درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و پنجم
   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.ذکر در مقابل نسيان است. ذکري که در خطبه هشتاد و ششم نهج البلاغه مطرح است «ذکر فاستکثر»  چون متعلقش محذوف است مي‌توانيم برايش معناي عام بگيريم ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و چهارم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و چهارم
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.يکي از ويژگي‌هاي محبوبترين عباد خدا که در خطبه 86 مطرح است «ذکر فاستکثر»  اينها اهل توجه هستند و اهل اضافه کردن، افزون کردن. در اينجا که متعلق ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و سوم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و سوم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.خطبه 86 از نوادر خطبه‌هاي اميرمومنان(ع) است که امام در 40 بخش اين خطبه معارف را مورد توجه قرار دادند. بخش عمده‌اي از اين خطبه در بخش اول، که ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و يكم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهل و يكم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.در لغت عرب عزيز به معناي شکست ناپذير است. لذا آياتي که در مقابله با دشمن آمده‌است، رودرروي با مشرکين و کفار است پايان اين آيات ]ان الله عزيز حکيم ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهلم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه چهلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.از جمله نظرهايي که در کتاب خدا مطرح است و خود اميرالمومنين(ع) هم در نهج البلاغه مطرح فرمودند نظر به نعمت‌هاي خداست. در قرآن مجيد فرمان به اين نظر ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و نهم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و نهم
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.روز قبل در ضمن بحث نکته مهمي هم از سورة آل عمران و هم از تحقيقات علمي دانشمندان بيان شد، که عملي که انسان انجام مي‌دهد نابود نمي‌شود، عمل ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و هشتم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و هشتم
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.سخن در خطبه 86 نهج البلاغه بود که از نظر بار معنوي يکي از سنگين‌ترين خطبه‌هاي وجود مبارک اميرالمومنين(ع) است که در اين خطبه امام چهل وصف را مورد ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و ششم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و ششم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.در خطبه 86 وجود مبارک اميرالمؤمنين در بيان ويژگي سوم عباد خدا، آن عبادي که محبوب‌ترين‌ها هستند و در پيشگاه حق؛ قلب را چراغ دان قلمداد کردند و ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و پنجم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و پنجم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.در خطبۀ 86 نهج البلاغه که اميرالمؤمنين از محبوبترين عباد خدا ياد مي‌کنند و ويژگي‌هاي آنها را بيان مي‌کنند. در ويژگي سوم قلب، بندگان شايسته را ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و سوم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و سوم
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.در خطبۀ 86 نهج البلاغه سخن دربارة يك ويژگي محبوب‌ترين عباد خدا در پيشگاه خدا است كه حضرت مي‌فرمايد: «فزهر مصباح الهدي في قلبه» آنچه که در اين ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و دوم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و دوم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.در خطبه 86 نهج البلاغه ويژگي سومي را که از چهل ويژگي اميرمؤمنان(ع) براي محبوب ترين عباد خدا که مورد ياري حضرت حق هستند بيان مي‌کند اينکه که «فزهر ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و يكم

  درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه سي و يكم
     بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.در خطبۀ 86 نهج البلاغه وجود مبارک اميرالمؤمنين اوصاف اولياء خدا و اهل معرفت را بيان مي‌کند و بر اساس راهنمايي قرآن و روايات، انسان هر عمل و ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه بيست و نهم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه بيست و نهم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.در خطبۀ 86 نهج البلاغه وجود مبارک امير مؤمنان(ع) اوصاف عالي اهل معرفت و اهل توحيد و عباد پروردگار را در 40 مرحله بيان مي‌کنند. در مقدمۀ خطبه ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه بيست و هشتم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه بيست و هشتم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.«فزهر مصباح الهدي في قلبه»  چراغ هدايت در قلب او درخشيد و روشن شد. اين چه قلبي است که چراغ هدايت در آن روشن مي‌شود. چه قلبي است که چراغدان چراغ ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه بيست و هفتم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه بيست و هفتم
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.قرآن مجيد قيد سلامت و قيد مرض را براي قلب استعمال کرده. در آيه شريفه مي‌خوانيم در سوره مبارکة بقره ]في قلوبهم مرض[  البته کلمه مرض را ملاحظه ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه بيست و ششم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه بيست و ششم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.کلام در اين جمله خطبه نوراني 86 نهج البلاغه بود. «فزهر مصباح الهدي في قلبه» اين چه مزد و پاداش عظيمي است که پروردگار مهربان عالم به محبوبترين ...
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز