فارسی
دوشنبه 07 مهر 1399 - الاثنين 10 صفر 1442

مناجات و دعا
ارسال پرسش جدید

رحم كن به كسي كه سرمايه‌اش اميد است! (فرازی از دعای کمیل)

رحم كن به كسي كه سرمايه‌اش اميد است! (فرازی از دعای کمیل)
اي آن كه نامش دوا، و يادش شفا، و طاعتش توانگري است، رحم كن به كسي كه سرمايه‌اش اميد و ساز و برگش اشك ريزان است، اي فرو ريزنده نعمت‌ها، اي دوركننده بلاها، اي روشني بخش وحشت زدگان در تاريكي‌ها، اي داناي ناآموخته، بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و ...

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
و در همه اينها واگذارنده كار به شمايم،و در اينها به همراه شما تسليم، دلم‏ تسليم شماست،رأيم تابع شماست،و يارى‏ام براى شما مهيّاست،تا زمانى كه خدا دينش را به وسيله شما زنده كند،و شما را در ايّامش بازگرداند،و براى عدالتش آشكارتان نمايد،و در ...

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

نسبت به دشمنتان و آنچه را شما به آن كفر ورزيديد كافرم،بينايم به مقام شما،و به گمراهى آنكه‏ با شما مخالفت كرد،دوستدار شما و دوستان شمايم،خشمناك نسبت به دشمنان شما و دشمن آنانم،در صلحم با هركه با شما در صلح است‏ و در جنگم با هر كه با شما جنگيد،

فرازی از زیارت عاشورای غیر معروفه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت عاشورای غیر معروفه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

سلام بر تو فاطمه دختر رسول پروردگار جهانيان، سلام و رحمت و بركات خدا بر تو باد، خدا پاداشت را در مصيبت فرزندت حسين نيكو گرداند

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

چگونه ثناى نيكوى شما را وصف كنم،و آزمايشهاى زيباى شما را بشمارم،خدا ما را به وسيله شما از خوارى‏ درآورد،و غمهاى غرق كننده را از ما زدود،و ما را از پرتگاه هلاكتها و آتش دوزخ رهانيد،پدر و مادر و جانم فداى شما

فرازی از زیارت عاشورای معروفه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت عاشورای معروفه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

خداى من‏ در اين روز و در اين‏جايگاه و همه روزهاى زندگیام به تو تقرّب میجويم،به بيزاری ام از اينان‏ و لعنت بر ايشان،و به دوستى پيامبر و خاندان پيامبرت(درود بر او و ايشان)

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
و به مولات شما طاعت واجب شده‏ پذيرفته مى‏گردد،و براى شماست موّدت واجب،و درجات بلند،و مقام پسنديده،و جايگاه معلوم‏ نزد خداى عزّ و جلّ،و شرف عظيم،و رتبه كبير،و شفاعت پذيرفته،اى پروردگار ما به آن‏چه نازل فرمودى ايمان آورديم،و از پيامبر پيروى ...

فرازی از دعای صفوان معروف به دعای علقمه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای صفوان معروف به دعای علقمه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

به حق آنان از تو درخواست مى‏كنم و سوگند مى‏خورم و تو را سوگند مى‏دهم و به شأنى كه براى آنان نزد توست،و به حق قدرى كه براى آنان پيش تو است،

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
پس با شمايم با شما،نه با غير شما به شما ايمان آوردم،آخرى شما را دوست دارم،همانطور كه اوّلين شما را دوست داشتم،به سوى خدا از دشمنانتان بيزارى مى‏جويم و و نيز بيزارى نمودم از جبت و طاغوت و شياطين و گروهشان،آن ستم‏كنندگان به شما،و منكران حقّتان،و ...

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
اى ولىّ خدا به درستى كه بين من و خداى عزّ و جلّ گناهانى است كه آنها را جز رضايت شما پاك نمى‏كند،پس به حقّ خدايى‏ كه شما را امين بر راز خود قرار داد،و زير نظر گرفتن،زندگى بندگانش را از شما خواست،و طاعت خود را به طاعت شما مقرون نمود،هرآينه بخشش ...

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
جهاد فى اللّه‏ نموديد،آن‏گونه كه شايسته بود،تا دعوتش را آشكار كرديد،و واجباتش را بيان فرموديد،و حدودش را بر پا داشتيد،و قوانين احكامش‏ را پخش نموديد،و روش او را انجام داديد،و در اين امور از جانب خدا به مقام رضا دررسيديد،و تسليم قضاى او ...

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

و به سوى او به سبب شما تقرّب مى‏جويم،و مقدّم كننده شما پيش روزى‏ خواسته‏ام و حاجاتم و ارادتم در همه احوال و امورم،به نهان و آشكارتان،و حاضر وغائبتان،و اوّل و آخرتان ايمان دارم،

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

گيرينده گفته شما هستم،عمل كننده به فرمان شما مى‏باشم،پناهنده به شمايم،زائر شما هستم،ملتجى و پناهنده به قبر شمايم،خواهنده شفاعت به درگاه خداى عزّ و جلّ به وسيله شما مى‏باشم،

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
از آنچا كه باقى نمى‏ماند ملك مقرّبى،و نه پيامبر مرسلى،و نه صدّيقى و نه شهيدى و نه دانايى و نه نادانى و نه پستى و نه والايى،و نه مؤمن‏ شايسته‏اى،و نه فاجر بدكارى،و نه گردنكش لجوجى،و نه شيطان نافرمانى،و نه خلق ديگرى كه در اين ميان گواه باشد مگر ...

پروردگارا، جز تو كه را دارم (فرازی از دعای کمیل)

پروردگارا، جز تو كه را دارم (فرازی از دعای کمیل)
خدايا، پروردگارا، جز تو كه را دارم تا برطرف شدن ناراحتي و نظر لطف در كارم را از او درخواست كنم.   إِلَهِي وَ رَبِّي مَنْ لِي غَيْرُكَ أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرِّي وَ النَّظَرَ فِي أَمْرِي   برای خواندن متن کامل دعا - اینجا - کلیک ...

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
اگر از خوبى ياد شود،آغاز و ريشه و شاخه و سرچشمه و جايگاه و نهايتش شماييد،پدر و مادر و جانم فداى شما،چگونه ثناى نيكوى شما را وصف كنم،و آزمايشهاى زيباى شما را بشمارم،خدا ما را به وسيله شما از خوارى‏ درآورد،و غمهاى غرق كننده را از ما زدود،و ما را از ...

فرازی از زیارت عاشورای غیر معروفه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت عاشورای غیر معروفه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

پس ما از خداييم و بسوى او باز میگرديم درودها و بركات و تحيّات‏ خدا بر تو اى ابا عبد اللّه الحسين، و بر پدران پاك و نجيبت، و بر نسلهاى راهنما و رهيافته‏ شما،

فرازی از دعای صفوان معروف به دعای علقمه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای صفوان معروف به دعای علقمه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

اى آن‏كه خيانت چشمها،و آنچه را سينه‏ها پنهان كنند مى‏داند،اى آن‏كه‏ هيچ پوشيده‏اى بر او مخفى نيست،اى آن‏كه صداها بر او مشتبه نشود،اى آن‏كه نيازمنديها،او را به اشتباه نيندازند اى آن‏كه اصرار اصراركنندگان او را به ستون نياورد،

به من رحم کن! (فرازی از دعای کمیل)

به من رحم کن! (فرازی از دعای کمیل)
 خدايا! از تو درخواست مي كنم، درخواست بنده اي فروتن، خوار و افتاده، كه با من مدارا نمايي و به من رحم كني و به آنچه روزي ام نموده اي خشنود و قانع بداري و در تمام حالات در عرصه تواضعم بگذاري   اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ خَاضِعٍ مُتَذَلِّلٍ ...

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
شماييد راه راست‏تر و گواهان خانه فنا،و شفيعان خانه بقا،و رحمت پيوسته،و نشانه انباشته‏ و امانت نگاه داشته،و درگاه حقّى كه مردم به آن آزموده مى‏شوند،آنكه به سوى شما آمد نجات يافت،و هركه نيامد هلاك شد،شما مردم را به سوى خدا مى‏خوانيد،و به وجود ...
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز