فارسی
چهارشنبه 15 مرداد 1399 - الاربعاء 15 ذي الحجة 1441

صحيفه سجاديه (ترجمه استاد حسين انصاريان)

( دعای 1 ) دعا در ستایش خداوند عزوجل

( دعای 2 ) دعا بر محمد و آل محمد

( دعای 3 ) دعا بر حاملان عرش

( دعای 4 ) دعا برآنان كه به پيامبران ايمان آورده اند

( دعای 5 ) دعا براي خود و نزديكانش

( دعای 6 ) دعا به وقت صبح و شام

( دعای 7 ) دعا به وقت مهمات و رنج

( دعای 8 ) دعا در پناه بردن به خداوند

( دعای 9 ) دعاي آن حضرت در شوق به آمرزش

( دعای 10 ) دعا در پناه بردن به خدا

( دعای 11 ) دعا در عاقبت به خيري

( دعای 12 ) دعا در اقرار به گناه

( دعای 13 ) دعا در طلب حاجت ها

( دعای 14 ) دعا در دادخواهي از ستمگران

( دعای 15 ) دعا به وقت بيماري

( دعای 16 ) دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

( دعای 17 ) دعا چون نام شيطان برده مي شد

( دعای 18 ) دعا در دفع بلاها و سختي ها

( دعای 19 ) دعا به وقت درخواست باران

( دعای 20 ) دعا در مكارم اخلاق

( دعای 21 ) دعاي آن حضرت به وقت رويدادهاي اندوه بار

( دعای 22 ) دعا در سختي و گرفتاري

( دعای 23 ) دعا براي تندرستي

( دعای 24 ) دعا براي پدر و مادر

( دعای 25 ) دعا براي فرزندانش

( دعای 26 ) دعا براي همسايگان و دوستانش

( دعای 27 ) دعا براي مرزداران

( دعای 28 ) دعا در ترس از خدا

( دعای 29 ) دعا به وقت تنگي رزق

( دعای 30 ) دعا براي اداي وام

( دعای 31 ) دعا در توبه و بازگشت

( دعای 32 ) دعا در نماز شب

( دعای 33 ) دعا در درخواست خير و نيكي

( دعای 34 ) دعا به هنگام گرفتاري

( دعای 35 ) دعا در رضا به قضاي حق

( دعای 36 ) دعا به وقت شنيدن رعد

( دعای 37 ) دعا در شكر

( دعای 38 ) دعا در عذر خواهي از حق

( دعای 39 ) دعا در طلب عفو

( دعای 40 ) دعا به وقت ياد مرگ

( دعای 41 ) دعا در درخواست پرده پوشي

( دعای 42 ) دعا به وقت ختم قران

( دعای 43 ) دعا به وقت ديدن ماه نو

( دعای 44 ) دعا به وقت فرارسيدن ماه رمضان

( دعای 45 ) دعا به هنگام وداع ماه رمضان

( دعای 46 ) دعا در روز عيد فطر و جمعه

( دعای 47 ) دعا در روز عرفه

( دعای 48 ) دعا در روز عيد قربان و جمعه

( دعای 49 ) دعا در دفع مكر دشمنان

( دعای 50 ) دعا در ترس از حق

( دعای 51 ) دعا در تضرع و زاري به درگاه حق

( دعای 52 ) دعا در اصرار در طلب

( دعای 53 ) دعا در اظهار فروتني

( دعای 54 ) دعا در رفع اندوه هاپر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز