Indonesian
Thursday 24th of September 2020
Ma’sumin
ارسال پرسش جدید

Benarkah Kita Mencintai Rasulullah ?

Benarkah Kita Mencintai Rasulullah ?
Bila mereka begitu rajin dan semangat mengolok-olok nabi kita yang mulia, seberapa rajinkah kita memuliakan dan mengagungkannya?. Seberapa banggakah kita menyenandungkan shalawat atasnya? Bergetarkah hati kita ketika namanya disebut dalam senandung suara azan?. Seberapa cintakah kita mengamalkan sunnah beliau dalam kehidupan kita?. Yang kita lakukan justru sebaliknya, dengan dalih bid'ah, kita klaim mereka yang mengadakan maulid nabi sebagai ...

Agama dan Kekerasan

 Agama dan Kekerasan
"Jika aku bisa mengayunkan tongkat sihirku dan harus memilih apakah melenyapkan perkosaan atau agama, aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk melenyapkan agama," tulis Sam Harris, yang bersama Daniel Dennett dan Richard Dawkins dikenal sebagai the Unholy Trinity of Atheism.   Jalaluddin Rakhmat Agama dan Kekerasan "Jika aku bisa mengayunkan tongkat sihirku dan harus memilih apakah melenyapkan perkosaan atau agama, aku tidak akan ragu-ragu lagi ...

Bingung Memilih Da’i ? Inilah Contoh Seorang Da’i Sejati !

Bingung Memilih Da’i ? Inilah Contoh Seorang Da’i Sejati !
Kesuksesan dan kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang adalah ujian baginya. Kita sering melihat orang yang berubah ketika telah sukses. Dulunya perhatian, sekarang mulai acuh. Dulunya ramah, kini mulai congkak. Dulunya sering membantu, sekarang mulai lupa. Alhasil keberhasilannya tidak membuatnya menjadi lebih baik malah berubah sebaliknya.Namun lain halnya dengan seorang Muballigh (Da’i) sejati. Ia tidak akan berubah walau setinggi ...

Beginilah Akhlak Pecinta Ahlulbait

Beginilah Akhlak Pecinta Ahlulbait
Imam Shadiq as mengatakan,: “Syiah kami adalah ahli wara’, ahli ijtihad, penunai janji, amanah, ahli zuhud, ahli ibadah, suka sholat 51 raka’at sehari semalam, tahajud di malam hari, shaum di siang hari, membersihkan harta-harta mereka dan haji ke tanah suci.”. 1. Dari Ayahandaku, semoga Allah swt memberi rahmat kepadanya, ia mengatakan telah meriwayatkan kepadaku Ali Bin Husain Asyad Abadi dari Jabir bin Ju’fi, ia ...

Bitsah, Kehidupan Baru Umat Manusia

Bitsah, Kehidupan Baru Umat Manusia
Bitsah atau pengangkatan Rasulullah Muhammad Saw sebagai utusan Allah adalah peristiwa terpenting dalam sejarah Islam. Dengan Bitsah inilah, Nabi Saw diberi amanat dan tugas dari Allah untuk membimbing umat manusia kepada kebenaran dan penyembahan Allah. Pengutusan ini diwarnai dengan turunnya ayat-ayat suci Ilahi kepada Nabi Saw yang berisi tuntunan bagi umat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam sejumlah riwayat dan teks sejarah ...

Kisah Salman al Farisi Mencari Kebenaran

Kisah Salman al Farisi Mencari Kebenaran
Salman al-Farisi pada awal hidupnya adalah seorang bangsawan dari Persia yang menganut agama Majusi. Namun dia tidak merasa nyaman dengan agamanya. Pergolakan batin itulah yang mendorongnya untuk mencari agama yang dapat menentramkan hatinya.   Kisah Salman diceritakan langsung kepada seorang sahabat dan keluarga dekat Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abbas: Salmandilahirkan dengan nama Persia, Rouzbeh, di kota Kazerun, Fars, Iran.Ayahnya ...

Asyura dalam Ucapan Maksumin a.s. (Bag. 1)

Asyura dalam Ucapan Maksumin a.s. (Bag. 1)
Dalam rangka mengisi Asyura dan hari-hari di bulan Muharram, ada baiknya kita membaca kembali riwayat-riwayat Asyura dan keagungannya menurut maksumin. Asyura rahasia kemuliaan umat Muhammad saw Sebagaimana Nabi Muhammad saw lebih mulia dan utama dari seluruh agama, umat beliau juga adalah “umat wasath”[1] (umat pilihan) dan “khairul umam”[2] (sebaik-baik umat). Beberapa faktor turut berperan dalam superioritas ini yang salah satu ...

Ukuran Mas Kawin dalam Islam?

Ukuran Mas Kawin dalam Islam?
Dalam sebuah majelis pengajian, seusai berdiskusi, ada seseorang yang bertanya kepada salah satu orang alim di majelis itu:“Kami sering mendengar bahwa dalam Islam ada anjuran agar mas kawin tidak terlampau banyak. Sebagaimana nabi pernah berkata, “Wanita yang buruk adalah wanita yang paling berat dan banyak mas kawinnya.”[1] Ia juga bersabda, “Wanita yang paling baik adalah wanita yang paling sedikit ...

Mutiara Hikmah dari Imam Hasan Askari as

Mutiara Hikmah dari Imam Hasan Askari as
Imam Hasan al-Askari as, putra Imam Ali al-Hadi, dilahirkan pada 8 Rabiul Akhir tahun 232 Hijriah di kota Madinah. Beliau memangku tugas imamah pada usia 22 tahun, setelah ayahnya meneguk cawan syahadah. Di usia yang masih sangat muda itu, beliau mendapat mandat Ilahi untuk menjadi pelita hidayah bagi umat manusia. Julukan al-Askari yang beliau sandang merujuk pada suatu tempat yang bernama Askar, di dekat kota Samarra, Irak. Ibu Imam Askari ...

Apakah pasca Rasulullah Saw, Ahlulbait seperti anak-anak Ja’far dan anak-anak ‘Ali dan sebagainya juga telah murtad?

Apakah pasca Rasulullah Saw, Ahlulbait seperti anak-anak Ja’far dan anak-anak ‘Ali dan sebagainya juga telah murtad?
Orang-orang Syiah memandang Ahlulbait pada abad pertama sebagai kafir! Karena pada pelbagai literatur dan sumber yang menjadi andalan mereka disebutkan bahwa pasca Rasulullah Saw seluruh orang telah murtad, kecuali tiga orang: Salman, Abu Dzar, Miqdad. Sebagian berkata hanya tujuh orang yang tetap dalam Islam, namun tiada seorang pun dari Ahlulbait dari ketujuh orang ini. Bagaimana Ahlulbait yang lain seperti keturunan Ja'far dan keturunan Ali? ...

Apakah Hadhrat Fatimah Zahra meminta mati semasa hidupnya?

Apakah Hadhrat Fatimah Zahra meminta mati semasa hidupnya?
Suatu waktu, saya ikut pada salah satu acara duka Hadhrat Zahra Salamullah ‘alaiha, saya mendengar beberapa hal dari pengkidung yang menyisakan selaksa pertanyaan di benak saya. Pengkidung itu berkata, "Hadhrat Zahra Sa pada akhir-akhir usianya memanggil anak-anaknya untuk bersiap-siap berziarah pada pusara datuk mereka, Rasulullah Saw dan bunda Zahra berdoa di tempat itu. Bunda Zahra berdoa di tempat itu, tatkala anak-anaknya menengadahkan ...

Syiah di bawah naungan Imam Muhammad Al-Jawad as

Syiah di bawah naungan Imam Muhammad Al-Jawad as
Telah kita katakan sebelumnya bahwa sesungguhnya Syi’ah di masa Imam Ali Ar-Ridha as telah mencapai kekuasaan politik yang besar, yang hal ini mendorong Al-Ma’mun untuk mengundang Imam Ali Ar-Ridha dan memaksanya untuk menerima jabatan resmi dalam kekhalifahan.Meskipun Imam Ali Ar-Ridha as akhirnya menyetujui pengangkatannya itu, tetapi persetujuan ini dibarengi dengan syarat untuk sama sekali tidak mencampuri urusan politik resmi, ...

Beginilah Akhlak Pecinta Ahlulbait

Beginilah Akhlak Pecinta Ahlulbait
Imam Shadiq as mengatakan,: "Syiah kami adalah ahli wara', ahli ijtihad, penunai janji, amanah, ahli zuhud, ahli ibadah, suka sholat 51 raka'at sehari semalam, tahajud di malam hari, shaum di siang hari, membersihkan harta-harta mereka dan haji ke tanah suci." 1. Dari Ayahandaku, semoga Allah swt memberi rahmat kepadanya, ia mengatakan telah meriwayatkan kepadaku Ali Bin Husain Asyad Abadi dari Jabir bin Ju'fi, ia mengatakan telah berkata Abu ...

Nama-Nama Penuh Berkah Disekeliling Rasulullah saw

Nama-Nama Penuh Berkah Disekeliling Rasulullah saw
Dilihat dari sisi mana saja, kita akan temukan kemuliaan demi kemuliaan yang dimiliki Baginda Nabi Muhammad saw. Dari sisi keilmuan, ibadah, sosial bahkan bentuk fisiknya pun telah mencapai batas “sempurna” yang tak akan mampu disaingi oleh makhluk manapun.Tak terkecuali dengan orang-orang disekitar Rasulullah saw. Jika kita perhatikan, Allah telah Menentukan nama-nama yang penuh berkah disekeliling beliau. Siapa saja ...

Apa gunanya seorang Imam jika ia ghaib?

Apa gunanya seorang Imam jika ia ghaib?
Menurut Al-Qur’an, ada dua macam wali Allah Swt; pertama adalah wali yang tampak dan masyarakat mengenalinya secara langsung, dan kedua adalah wali yang gaib atau tidak tampak yang tidak dikenali secara langsung oleh masyarakat, dia ada di tengah mereka tapi pada saat yang sama mereka tidak menyadari kehadiran itu.Di dalam surat Al-Kahfi, keberadaan dua macam wali itu telah diterangkan secara bersamaan; yang pertama adalah Musa bin Imran ...

Al Husain dalam Pergerakan dengan Dasar keyakinan dan Keimanan

Al Husain dalam Pergerakan dengan Dasar keyakinan dan Keimanan
Di padang Karbala banyak terdapat huruf-huruf berserak yang menunggu sejak dulu untuk dipungut dan diregenerasikan. Pesan Karbala harus sampai pada tiap-tiap insan yang mengeyam kehidupan didunia yang penuh dengan ketidak adilan ini. Dengan semangat-semangat asyuralah manusia akan memiliki semangat juang tak terbendung dalam melawan kedhaliman dan kelaliman yang merajalela.   Al Husain dalam Pergerakan dengan Dasar keyakinan dan ...

Imam Ali dalam Kaca-mata Al-Quran

Imam Ali dalam Kaca-mata Al-Quran
Banyak sekali buku literatur Islam yang menegaskan bahwa terdapat tiga ratus ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan keutamaan dan ketinggian pribadi Imam Ali a.s. Perlu ditegaskan di sini bahwa jumlah ayat yang sangat banyak seperti itu tidak pernah turun berkenaan dengan seorang tokoh Islam mana pun [setelah Nabi Muhammad Saw] Imam Ali dalam Kaca-mata Al-Quran Syiah berpendapat, tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan keutamaan ...

Memaknai Kembali Sembelihan dan Idul Qurban

Memaknai Kembali Sembelihan dan Idul Qurban
Tentu kita butuh refleksi diri. Setiap tahun tidak sedikit dari kita yang menyisihkan dana untuk merayakan hari ini dengan penyembelihan hewan qurban. Namun adakah transformasi jiwa yang terjadi?. Adakah saudara-saudara kita itu merasa lebih dekat kepada Allah yang Maha Besar?. Ketika kedekatan dengan Allah tidak bertambah, jiwa tidak menjadi semakin halus dan lembut, jasad tidak semakin beramal shalih, pikiran tidak semakin cemerlang dan ...

Biografi Sayidah Fatimah az Zahra Sa

Biografi Sayidah Fatimah az Zahra Sa
Fatimah (Bahasa Arab:فاطمه) adalah putri Nabi Besar Islam dan Khadijah Kubra Sa. Ia adalah istri Imam Ali As dan salah seorang dari 5 Ashabul Kisa’. Ia pula merupakan salah seorang dari 14 Maksumin Syiah Istna Asyariah (Syiah 12 imam). Fatimah Sa, satu-satunya perempuan yang hadir bersama Rasulullah Saw pada hari Mubahalah di hadapan kaum Nasrani di kota Najran.Fatimah Sa semasa hidupnya tidak pernah memberikan baiatnya untuk Abu ...

Jahiziyeh Yang Datang Dari Langit

Jahiziyeh Yang Datang Dari Langit
Salah seorang munafik Madinah mencemooh Imam Ali seraya berkata, “Hai Ali! Engkau yang menganggap dirimu sebagai tambang keutamaan dan kedermawanan, istimewa dalam keberanian dan kefashihan dan memiliki kelayakan dalam segala sisi, mengapa memilih seorang istri yang miskin dan tidak punya jahiziyeh [perabot rumah tangga dari pihak pengantin wanita] yang jelas? Bila Engkau menikahi putriku, maka akan aku siapkan onta-onta penuh dengan ...