فارسی

زیارت امام حسین(ع) در روز عاشورا

نحوه نمایش

مطلب قبلی زیارت امام حسین(ع) در روز عرفه
زیارت عاشورا مطلب بعدی
بدان که زیارت نقل‌شده برای روز عاشورا چند زیارت است و ما در اینجا به ملاحظه اختصار تنها به ذکر دو زیارت اکتفا می‌کنیم ـ و البته در باب دوّم در بیان «اعمال روز عاشورا» نیز «زیارتی» را نقل کردیم ـ با مطالبی دیگر که مناسب این مقام است.


- اعمال شب عاشورا
- اعمال روز عاشورا
- شومی روز عاشورا
- وجوه تبرک بنی امیه به روز عاشورا
- جعلی بودن دعایی که فضیلت روز عاشورا در آن نقل شده
- زیارت امام حسین(ع) در روز عاشورا
- دعای امام حسین(ع) در روز عاشورا
- فضیلت و ثواب خواندن زیارت عاشورا

مطلب قبلی زیارت امام حسین(ع) در روز عرفه
زیارت عاشورا مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز