Turkish
Sunday 5th of July 2020
Makaleler
ارسال پرسش جدید

İstatistikler Açısından Aşura Vakıası

İstatistikler Açısından Aşura Vakıası
- Aşura vakıası (Arapça: (واقعة عاشوراء (إحصائيات), İmam Hüseyin’in (a.s) hicretin 61. Yılında Muharrem ayının onuncu günü Kerbela’da Yezit ordularıyla girdiği savaş hadisesidir.Kerbela topraklarında Ömer bin Saad komutasındaki Yezit binMuaviye ordularının saldırısı İmam Hüseyin, ailesi ve yaranlarının şehadeti ile sonuçlanmıştır. İmam ...

Ehlibeyt Dostları Hazreti Fatıma'nın (s.a) Şehadetinin Yıldönümü Münasebeytiyle Yasta

Ehlibeyt Dostları Hazreti Fatıma'nın (s.a) Şehadetinin Yıldönümü Münasebeytiyle Yasta
 Fatımatu’z-Zehra (s.a): Aslına Uygun NüshaHazreti Fatıma’nın (s.a) azametini ve o büyük şahsiyetin varlıksal bereketlerini açıklama noktasında ne diyebilir ve nereden başlayabiliriz?Hazreti Fatıma (s.a), Allah’ın varlıkları vasıtasıyla âlemi yarattığı bir Ehlibeyt’tendir. Bu bağlamda Allah’ın Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Eğer biz olmasaydık ...

İmam Cevad (as)’dan Öğütler -3

İmam Cevad (as)’dan Öğütler -3
Eğer öğüt verirlerse, cahiller şöyle derler: “Onlar isyankar olmuşlardır.”‌Eğer terk ettikleri hak ve hakikatle amele derlerse şöyle derler: “Onlar muhalefet etmeye koyulmuşlardır.”‌Onlardan uzaklaşmak istediklerinde ise şöyle derler: “Müslümanlar cemaatinden ayrıldılar”‌ Eğer “sözlerinize bir delil getirin”‌ diye ...

Güzel Ahlâk

Güzel Ahlâk
Güzel ahlâk, başkalarını muhabbet tuzağında esir eden bir kementtir. Güzel ahlak ve güzel bir diyalogdan hoşlanma¬yan ve insanın cazip tavırlarından etkilenmeyen bir kimse var mıdır?İmam Sadık (a.s)’a; “Güzel ahlâkın haddi ve sınırı nedir?” diye sorduklarında şöyle buyurdular: “Ahlâkını yumuşatman, sözlerini temizlemen ve din kardeşlerinle ...

İMAM’IN VE HALİFELERİN İLİM DERECELERİ VE SİYASİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ

İMAM’IN VE HALİFELERİN İLİM DERECELERİ VE SİYASİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ
Tarih tanıklık etmektedir ki, Ebu Bekir ve Ömer halifelik dönemlerinde; siyasi, kültürel, akait, Kurân tefsiri, İslam ahkamı ve fıkıh konularında imama müracaat ediyorlardı. İslam’ın temel ve genel kurallarını onun engin bilgisinden tam anlamıyla öğreniyorlardı. Tarihte kayda geçen bu örneklerden bir kaçını aşağıda sunuyoruz:RUMLARLA SAVAŞGenç İslam ...

İmam Hüseyin(a.s)Ve Ahlakî Değerler-1

İmam Hüseyin(a.s)Ve Ahlakî Değerler-1
1- Her Şeyden Önce Kıyamın Hedeflerini Açıkça Ortaya Koymak:Dünyadaki beşeri inkılabların çoğunda rehber daima insanları kendine cezbetmek için cazib şeyler söyler, yalancı ve saptırıcı propagandalardan istifade eder, halkı kandırmaya çalışır, hakiki hedeflerini saklar, inkılabı tehdid eden zorluk ve tehlikeleri gizlemeye çalışır.Ama İmam Hüseyin (a.s) ...

İmam Sadık'ın (a.s) Ebu Hanife'ye cevabı...

İmam Sadık'ın (a.s) Ebu Hanife'ye cevabı...
Hanefi mezhebi imamı Ebu Hanife şöyle diyor:"Bir gün İmam Sadık`la görüşmek için O Hazretin evine gittim. O saatte Kufe halkından bir grup kimse de oraya gelmişti. İmam Sadık (a.s) onlarla görüşmek için izin verince ben de onlarla birlikte içeri girdim. Huzuruna yetiştiğimde şöyle dedim:"Ey Resulullah'ın oğlu! Halkı Resulullah'ın ashabına sövmekten alıkoyacak birini ...

İmam Seccad’ın (a.s) Sabrı, Bahreyn İntifadası İçin Örnektir

İmam Seccad’ın (a.s) Sabrı, Bahreyn İntifadası İçin Örnektir
Bahreyn’in önde gelen âlimlerinden Ayetullah Şeyh Muhammed Sened, İmam Seccad ve Hz. Zeyneb’in istikamet ve sabrının Bahreyn halkının kıyamı yolunda büyük bir ders olduğunu söyledi. Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Ayetullah Şeyh Muhammed Sened’in Necef Bürosundan yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:  Kan dökücü ve İslam’ın kutsallarına saldıran ...

Kur"ân Ayetlerinde Fatıma

Kur"ân Ayetlerinde Fatıma
Kur"ân-ı Kerim, bazı insanları övmüş, konumlarına ve hak uğruna yaptıkları fedakârlığa yönelik bir onurlandırma olarak gece gündüz okunan ayetlerinde onlardan söz ederek hatıralarını ölümsüzleştirmiştir.Yüce Allah"ın, ulu kitabında özel olarak andığı, üstün konumlarına ve faziletlerine değindiği kimseler arasında Hz. Peygamber"in (s.a.v) ...

Hz. Mehdi (af) Nerededir? 1

Hz. Mehdi (af) Nerededir? 1
Her ne kadar Senden uzak olsak daSenin yanında olduğumuzu hissediyoruz.Vakit geldi artık, nerdesin?Seni beklemekteyiz? [1]  Her ne kadar gözlerden gizli olsa ve görülmese de, onun bir yeri ve meskeni vardır. İmam-ı Zaman’ın memleketi ve evi neresidir?  İmam-ı Zaman çocukluk döneminde “yarı gizli” idi. Sosyal ortam ve düşman korkusu nedeniyle İmam Hasan Askeri (as), onu ...

Allah’a Yaklaşma ve Yakınlaşma Yolları

Allah’a Yaklaşma ve Yakınlaşma Yolları
 Allah’a yakınlaşma yolları insanların nefisleri sayısıncadır. Bu yüzden insanlardan her biri için bütün insanların sayısınca yollar vardır. Dolayısıyla bütün her şeyi kaplamış olan bu ilahi rahmetten mahrum kalan kimse zavallı kimsedir.Bütün bu yollardan en kolayı ve en faydalı sonuçlar veren yol ise Allah hakkında hüsn-ü zan içinde olmaktır. Zira ...

İmam Sadık’tan (as) Güzel Bir Strateji-1

İmam Sadık’tan (as) Güzel Bir Strateji-1
Hz. İmam Cafer İbni Muhammed (a.s), zalim halifeleri özellikle de Abbasi halifesi Mansur’u  ikna etmede iki farklı tutum sergilemiştir. İmam, söz konusu halifelerle bazen yumuşak bir dil ve üslup ile konuşarak kendi haklılığını ortaya koymuş, bazen de ikna yoluna başvurmadan onlara karşı sert bir tavır takınmıştır. Örneğin bir yerde Hz. İmam Cafer Sadık (a.s), Mansur’a şöyle ...

Secde Et ve Yaklaş!

Secde Et ve Yaklaş!
Namazlarımızı nasıl kılacağız? Rabbimiz Secde et ve yaklaş!   buyuruyor. Bizim her secdemiz Cenâb-ı Hakk'a yakınlığımızı artıracak mı bu Ramazân-ı Şerîfte?Bir vecd ile bin secde  edebilecek kalbî kıvamdan ne kadar nasîb alabileceğiz?Felâha eren kulların, namazı huşû  ile kıldıkları haber veriliyor.  Biz ne durumdayız?Âyet-i kerîmede;Namazı ...

RESULULLAH(SAA)VE ON İKİİMAMIN DİLİNDEN HZ.FATIMA(SA)

RESULULLAH(SAA)VE ON İKİİMAMIN DİLİNDEN HZ.FATIMA(SA)
RESULULLAH(SAA)VE ON İKİİMAMIN DİLİNDEN HZ.FATIMA(SA)Biz Hz. Fatıma (a.s)’ın şahsiyetini tanımak için Hz. Peygamber (s.a.a) ve On İki İmamların O’nun hakkındaki sözlerini gözden geçirmek zorundayız. Çünkü Hz. Peygamber kendi kızını, Hz. Ali kendi eşini, on iki İmamlar da kendi annelerini herkesten daha iyi tanımaktalar. Bu yüzden ilk önce O’nların, bizler ...

ALLAH VE SIFATLARI

ALLAH VE SIFATLARI
1- Allah"ın ilmi gizemlerle örtülü sırları yırtar, anlaşılmaz esrarlı düşünceleri kuşatır. /50532ـ كُلُّ مُسَمّىً بِالوَحْدَةِ غَيرُ اللهِ سُبْحانَهُ قَليلٌ، وَكُلَّ عَزيزٍ غَيرُهُ ذَليلٌ، وَكُلُّ قَويٍّ غَيرُهُ ضَعيفٌ، وَكُلُّ مالِكٍ غَيرُهُ مَمْلُوكٌ، وكُلُّ ...

Tevbe: Allah'ın kuluna uzattığı rahmet eli...

Tevbe: Allah'ın kuluna uzattığı rahmet eli...
  Tevbe, günah işlemeyi kolaylaştırmak veya günaha kapı aralamak için değil, tam aksine işlenmekte olunan günahı terk etmek, yapılan kötülüğe son vermek içindir. Hangi nedenle olursa olsun, kötülükle girilen ilişkiyi sona erdirmek içindir. Tevbe, kulunun günah batağından kurtulması için Allah"ın uzattığı rahmet elidir.    ...

Kur'an hayatımızın neresinde?

Kur'an hayatımızın neresinde?
Bir kişinin Müslüman olması, Kur’an’ı hayatına müdahil kılmasını gerektirir. Kur’an’ın hayata müdahale etmesi ise, bir meseleyi akademik boyutu veya detaylarıyla bilmekten öte, en önemlisi hayata aktarmak için bilmek ve bildiklerimizle de amel etmek demektir. Kur’an, insanların bireysel ve toplumsal sorunlarının çözümlerini bildirir. Rabbimiz (c.c.), ...

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-6

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-6
Bu Gadir-i Hum’u muhtasar olarak nakleden alimler :Hafız Ebu Bekr Abdullah ibin Ebi Seybe “ Musannaf “Ahmed ibin Hanbel “ Musned “Hafız Ebu Ya’la el-Musuli “ Musned “Hafız Ebu Cafer Muhammed ibin Cerir et-Tabari “ Tefsir “Hafız Ahmed ibin ‘Ukde el-Kufi “ Kitab’ul-Velaye “Hafız Ebu Abdullah el-Merzabani el-Bağdaadi “ Surkaat es-Su’ur ...

Seher Duası

Seher Duası
 Seher duası (Arapça: دعاء السحر), Ramazan ayı seher vakitlerinde okunan dualar için kullanılan genel bir isimdir. Bunlardan en ünlüleri İmam Rıza’nın (a.s) İmam Bakır’dan (a.s) rivayet ettiği ve “Allahumme inni eseluke min behaike bi-ebhahu…” ile başlayan duadır. Mefatihu’l-Cinan[1] kitabında nakledilen bu dua, Şialar tarafından Ramazan ayında seher ...

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı
Şarkın Büyük Filozofu ve Kuran Müfessiri Allame Tabatabaî'nin Kalemiyle     İmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem'in kızı Hz. Fatıma (a.s)'nın ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah'ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ...