Turkish
Thursday 24th of September 2020
Masumlar
ارسال پرسش جدید

Namazın Önem ve şartları

Namazın Önem ve şartları
Soru : Kasten namazı terk eden veya namazı hafife alan kimsenin hükmü nedir?Cevap: Günlük beş vakit namaz İslâm dininin en önemli farzlarındandır; hatta namaz dinin direğidir. Namazı terk etmek ve hafife almak şer'an haram olup kıyamette cezalandırılmaya sebep olur.Soru : Su ve teyemmüm edilecek bir şey bulamayan kimseye namaz farz mıdır?Cevap: İhtiyat gereği vakit içerisinde namazı kılmalı ve vakitten sonra abdest ...

SILAYI RAHİM

SILAYI RAHİM
  SILAYI RAHİM Akrabalar kan bağıyla birbirlerine bağlıdırlar, bir ağacın dalları ve yaprakları ile bir bahçenin gülleri­dirler. O halde onların irtibatları tabiidir ve irtibatları ile gidiş gelişlerin akrabalar arsında kesilmesi ikincil bir arızadır. Sosyal bir hastalık ve ailesel bir afat sa­yılır. Eğer kesilen bu irtibat bir delile dayanmıyorsa, çirkin ve kaba bir davranıştır. Eğer bir delile ...

TÖVBEYLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

TÖVBEYLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
F.Altan“Doğrusu ben, tövbe edeni, iman edip salih amel işleyerek doğru yola gireni bağışlarım.”“Allah daima tövbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.”“(Bu alış verişi yapanlar), tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri ...

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
     Hz.Hüseyin(a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve CevaplarS. 1- İmam Hüseyin (a.s)'ın meşhur lakabı nedir?C. 1- Seyyid’üş- Şüheda.S. 2- İmam Hüseyin (a.s)'ın künyesi nedir?C. 2- Ebu Abdullah.S. 3- İmam Hüseyin (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?C. 3- Hicretin dördüncü yılının Şaban ayının üçüncü günü Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir.S. 4- İmam Hüseyin (a.s)'ın hayatı kaç döneme ...

TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)

  TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)
 Doğumundan Babasının Şahadetine Kadar İmam Hüseyin (a.) hicri dördüncü yılın Şaban ayının üçünde Medine’de dünyaya gelmiştir. Dedesi olan peygamber efendimiz (s.a.a.) onun adını Hüseyin olarak adlandırmıştır. Babası Ali Bin Ebi Talip (a.), annesi Allah Rasulü’nün (s.a.a.) kızı Fatıma Zehra (s.) dır. Peygamber efendimiz (s.a.a.) onu çok seviyordu. Onun yetişmesi için çok çaba harcıyordu. Dedesi ...

Ölüm Gerçeği 2

Ölüm Gerçeği 2
Biyoloji ve Ölüm  Son yıllarda sınırları ve özellikleri iyi belirlenen "apoptosis" kavramı, insanoğlunun ölümün biyolojik anlamıyla, karşılaşması demektir. Bilgilerimize göre yaşlanma bir fizyolojik süreçtir. Fakat ölüm söz konusu olunca, son zamanlara kadar marazi ölüm sebepleri akla gelirdi. Apoptosis ise programlanmış hücre ölümüdür. Hücre, bir mikrop etkisiyle veya soğuk-sıcak fiziksel olaylarla değil, ...

EHL-İ BEYT İMAMLARININ MEZARLARINI ZİYARET ETMENİN HİKMETİ

EHL-İ BEYT İMAMLARININ MEZARLARINI ZİYARET ETMENİN HİKMETİ
Allah Teâla Kur'an'da şöyle buyuruyor:"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır onlar diridirler Rableri katında rızıklanmakta-dırlar."[1]Öyleyse masum imamlar da hak ve hakikat yolunun şehitleri olduklarına göre onların temiz ruhları diridir ve bizim ziyaret, dua ve tevessülümüzden haberdardırlar.İşte bunun içindir ki İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur : "Kim bizi şehid olduktan sonra ziyaret ...

İMAM RIZA (A.S)IN SİYASİ TUTUMU

İMAM RIZA (A.S)IN SİYASİ TUTUMU
     İMAM RIZA (A.S)IN SİYASİ TUTUMUHarun Reşid'den sonra onun Emin ismindeki oğlu hükümeti ele geçirdi. Emin’in Hakimiyetinden beş yıl geçtikten sonra Reşid’in diğer oğlu Me'mun, kardeşini öldürüp hükümeti ele aldı.Me'mun zeki birisi idi. Çok sinsi bir plan çerçevesinde İmam Rıza (a.s)'ı Medine'den başkent olan Merv'e getirmeyi ve veliahtlık makamını O'na vermeyi kararlaştırdı.Me'mun'un bu işden siyasi ...

İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyam Tarzının Hikmeti (Birinci Bölüm)

İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyam Tarzının Hikmeti (Birinci Bölüm)
İmam, iktidarın meşruiyetini Müslümanların kendisine biat etmesinden alan halife‌nin Medine'deki adamlarına karşı direnerek halifeye biat etmeye yanaşmadı. Bu haber herkes tarafından duyuldu. Ardından İmam Mekke'ye doğru yola çıktı ve Medine'den çı‌karken şu ayeti okudu: "(Musa, etrafı) kollayarak korku içinde oradan çıktı: 'Rabbim, beni şu zalim kavimden kurtar!" dedi." (Kasas, 21) Hüseyin (a.s) bu yolculukta, ...

İmam Hasan Askeri'den Birkaç Dua-1

İmam Hasan Askeri'den Birkaç Dua-1
"Yapabildiğin ve tahammül edebildiğin kadar kendi ihtiyaçların konusunda insanlardan istekte bulunmaktan uzak dur. Çünkü her gün için yeni bir rızık vardır. Bil ki isteklerde aşırı ısrar etmek bir işin güzelliğini alır götürür, insanı yorar ve sıkıntı yaratır. Allah sana bir kapı açıncaya kadar sabret ki, o kapıdan içeri girmen kolaylaşsın. Kederli birine rahatlığın, korkup kaçan birine de güvenliğin ...

İslâm'da Kız Çocuğunun Değeri

İslâm'da Kız Çocuğunun Değeri
Üstad Hüseyin ENSARİYANÇeviri: Kadri ÇELİKResulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:"Kız çocukları ne de iyidir. Şefkatli, işe hazırlıklı insanın munisi, bereketli ve temizliğe ilgi duyanlardır."(Furu-u Kafi, c. 6, s. 5)Çocuk İhsan Etmekte Hak Teâlâ'nın İradesiHak Teâlâ'nın mukaddes vücudu dilediğini yapan göklerin ve yerin maliki, Âlim, Kadir, ilim ve kudret sahibi, hikmetli, Âdil, Rahman ve Rahim'dir.Allah'ın ...

Kerbela'nın Ölümsüzlük Sırrı (2)

Kerbela'nın Ölümsüzlük Sırrı (2)
Bu suçlamalar hep sürüp gitti. Küfe halkı birbirini suçluyor ve herkes Hz. Hüseyin'in kanlı ölümünün sorumluluğunu karşısındakine yıkmaya çalışıyordu. Ordular oluşturuluyor, silahlar toplanıyordu bunun için. Tarihte o dönemde kurulan ordular "Tevbe Orduları" diye adlandırılır. Artık açıktan açığa kendini gösteriyordu bu hareketler. Bu ordunun mensupları Hz. Hüseyin'e karşı işledikleri ihanet suçu için ...

Abdestin Sünnetleri

Abdestin Sünnetleri
1- Ş. Saduk Fakih kitabında rivayet etmiştir: Resulullah (s.a.a) her vacip ve müstehap namaz için abdestini yenilerdi.[1]2- Kutb-u Ravendi Ayatu'l-Ahkam kitabında Süleyman b. Bureyde’nin babasından naklettiği hadisi rivayet etmiştir: "Resulullah (s.a.a) her namaz için abdest alırdı. Mekke’nin fethinde hazret bir abdest ile birkaç namaz kıldı.Ömer; "Ya Resulullah (s.a.a) şu ana kadar hiç yapmadığınız bir şey ...

RAB'BANİ ÖGÜTLER

RAB'BANİ ÖGÜTLER
-HAK TEÂLÂ'NIN (C.C.),HABİBİ VE RESULÜ MUHAMMED'E (S.A.A.) TAVSİYE VE ÖĞÜTLERİ1- "Ya Muhammed, ümmetinden "Lâilâheillellahu, vahdehu vahdeh" (yani tek, eşsiz ve bir olan Allah'tan başka bir ilah yoktur) diyene ne mutlu."Resulullah (s.a.a) miraç gecesinde "Ey Rabb'im, senin nez-dinde mü'min kimse nasıl bir duruma (makama) sahiptir?" diye sordu. Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu:2- "Ya Muhammed, velilerimden (dostlarımdan) birini ...

Hz. Fatıma'nın Doğum Günü

Hz. Fatıma'nın Doğum Günü
Yüce Allah, Hz. Fatıma'nın tertemiz ve dosdoğru kişiliğinin oluşmasına elverişli ortamı hazırlamıştı. Baba, Resul-i Ekrem (s.a.v), anne de Hatice idi.   Ebu Basir, İmam Cafer-i Sadık’tan şöyle rivayet eder: "Fatıma, Peygamberimizin (s.a.v) doğumunun (milâdının) kırk beşinci senesinin cemaziyelahir ayının yirminci gününde dünyaya geldi. Mekke'de sekiz yıl, Medine'de ise on yıl kaldı. Babasının ölümünden ...

HZ.MEHDİ(A.S)

HZ.MEHDİ(A.S)
Hz.Mehdi’nin Babasının AdıBazıları, Hz. Mehdi’nin babasının adının Abdullah olduğunun ileri sürmüşlerdir. Bu görüş bir çok sahih hadisle çelişmektedir, özellikle Ehl-i Beyt kaynağından gelen mütevatir ve sahih hadisler uyarınca Hz. Mehdi’nin 12. İmam olduğu ve babasının 11. İmam olan Hasan Askeri olduğu bildirilmiştir.Örnek olarak Cabir b. Abdullah Ensari’nin Peygamberden naklettiği 12 İmam’ın ...

Nefsi Temizleme ve Arındırma (Tezkiye)

Nefsi Temizleme ve Arındırma (Tezkiye)
     Bu merhalede üç şeyi yapmak zorundayız:a) Nefsi bâtıl inançlardan, yanlış düşüncelerden ve hurafelerden arındırma.b) Nefsi, rezaletlerden ve çirkin ahlâktan arındırma.c) Günahları terk etme.Bâtıl inançlar ve hurafeler cehalet, dalalet ve sapıklıktır. Bunlar, nefsi karanlığa bürüyüp tekamülün, kurbun ve Allah'a yakınlığın doğru yolundan saptırır. Bâtıl inançlara sahip olan kimseler hidayet ...

Hz. Fatıma nın (a.s) Evine Saldırı-2

Hz. Fatıma nın (a.s) Evine Saldırı-2
Bazı tarihçiler şöyle anlatıyor:[1] Ömer b. Hattab, Ebubekir"e gelip şöyle dedi: "Sana biat etmekten kaçınan bu adamdan neden biat almıyorsun? Be adam! Ali sana biat etmedikçe hiçbir şey yapamazsın! Çağır, gelip sana biat etsin." Bunun üzerine Ebubekir, Kunfuz"u, Emirü"l-Müminin"e (a.s) gönderdi, "Resulullah"ın (s.a.a) halifesinin çağrısına uy." dedi. Ali (a.s) şu karşılığı verdi: "Ne çabuk Resulullah adına ...

Hz. Fatıma'nın (a.s) Peygamber (s.a.a) Neznindeki Makamı

Hz. Fatıma'nın (a.s) Peygamber (s.a.a) Neznindeki Makamı
Hz. Zehra'nın fazileti hakkında Resulullah'tan (s.a.a) nakledilen rivayet ve hadisler: Eğer gerçekten de bu nurlu cevher ve fazilet örneği Fatıma (a.s) hakkında mevcut olan sahih ve sarih hadislerin tümünü nakletmek istesek bu küçük makaleye sığdıramayız. Ama on iki hadisi nakletmekle yetiniyoruz.    1. Hadis    Peygamber şöyle buyurmuştur:    Cennet ehli kadınların en faziletlisi Hüveylid kızı Hatice, ...

Dinin Gerekliliği ve Hedefi-1

Dinin Gerekliliği ve Hedefi-1
Din toplumun işlerine yön vermek ve insanları eğitmek için ortaya konan, akaid, ahlak, kanun ve kurallardan oluşan sistemden ibarettir. Din, toplumsal hayata yön vermek ve insanları eğitmek gayesini taşıdığından, onun kanun ve kurallarının toplumun gerçek ihtiyaçlarıyla ve toplumsal değişikliklerle uyumlu, insanın özü ve ruhuna uygun olması, onun hak ve doğru olmasının bir ölçüsüdür. İnsanlık kafilesi evrenin ...